Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Tadeusz Gajcy - wiersze. Ogólna charakterystyka twórczości Gajcego

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Tadeusz Gajcy jest uznawany za jednego z najważniejszych przedstawicieli tzw. Pokolenia Kolumbów, skupiającego literatów, których młodość i twórcze debiuty przypadły na okres drugiej wojny światowej. Jako żołnierz Armii Krajowej brał czynny udział w działaniach zbrojnych w obronie niepodległości Polski, zaś jako poeta pozostawił po sobie przejmujące świadectwo koszmaru, jakim była wojna dla wchodzącego w dorosłość, wrażliwego młodego człowieka.

Twórca zdał maturę w 1941 roku, wtedy też rozpoczął studia polonistyczne na tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego, po niedługim czasie zrezygnował jednak z dalszej edukacji na rzecz działalności w wojskowych strukturach konspiracyjnych. Równocześnie redagował podziemny almanach kulturalno-społeczny „Sztuka i Naród”, stanowiący organ prasowy Konfederacji Narodu. Na łamach pisma ukazywały się zarówno utwory poetyckie Gajcego, fragmenty prozy i utworów dramatycznych, jak i rozprawy krytyczno-literackie na temat najnowszych osiągnięć polskich twórców. W 1943 roku poeta został redaktorem naczelnym almanachu, który przestał ukazywać się po jego śmierci w 1944 roku.

Pierwsze utwory liryczne Gajcego pochodzą z przełomu 1938/39...

Podobne wypracowania