Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

„Rota” jako hymn - cechy hymnu na przykładzie „Roty” Marii Konopnickiej

„Rota” Marii Konopnickiej to utwór, który został napisany, aby wyrazić sprzeciw względem germanizacji Polaków w zaborze pruskim. Już dwa lata po jej opublikowaniu Feliks Nowowiejski skomponował do wiersza muzykę, a utwór został publicznie wykonany w celu uczczenia pięćsetnej rocznicy zwycięstwa bitwy pod Grunwaldem. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku „Rota” rywalizowała o miano hymnu narodowego z „Mazurkiem Dąbrowskiego”. Nic dziwnego – utwór Marii Konopnickiej zawiera wiele cech hymnu.

Hymn to pieśń pochwalna o charakterze podniosłym, sławiąca bóstwo, ideę, bohaterów, ojczyznę. Hymnem określa się również pieśni wykonywane przez daną grupę jako wyraz jej jedności. Takim właśnie utworem jest „Rota”. W wierszu przewija się motyw pochwały narodu polskiego. Konopnicka pisze między innymi o „królewskim szczepie Piastowym”, przypominając historię Polski i podkreślając fakt, ze niegdyś nasza ojczyzna była krajem silnym, liczącym się w Europie. Odnajdziemy tu też nawiązanie do zwycięstwa Polaków nad Krzyżakami. Wspomniane są więc te elementy z historii naszego kraju, które dowodzą wielkości Polski, jej siły.

Autorka...

Podobne wypracowania