Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Henryk Walezy - panowanie, polityka wewnętrzna i zagraniczna

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Henryk Walezy zapisał się w historii Polski głównie z dwóch przyczyn – był pierwszym królem wybranym na drodze elekcji, a także ponieważ jego panowanie trwało zaledwie rok.
Bezpotomna śmierć Zygmunta Augusta wymusiła podjęcie decyzji o obieralnym tronie dla przyszłych władców w Rzeczypospolitej. Elekcji miała dokonać szlachta zgromadzona na błoniach pod Warszawą. Zwycięzcą głosowania okazał się kandydat francuski - Henryk Walezy.

Henryk był synem króla Francji Henryka II i Katarzyny Medycejskiej. Największą przeszkodą w sięgnięciu po polski tron była, rzucająca cień na całą dynastię Walezjuszy, rzeź hugenotów w noc św. Bartłomieja. Propagandowe zabiegi francuskich emisariuszy, na czele z biskupem de Monluc, mające na celu wybielenie Henryka, nie zakończyły się pełnym sukcesem, ale okazały się wystarczające. Wielkie znacznie miało udzielenie poparcia Francuzowi przez Annę Jagiellonkę (siostrę zmarłego króla) oraz prymasa Jakuba Uchańskiego. Nowowybranemu władcy sejm elekcyjny przedstawił dwa pakiety warunków, na które ten musiał się zgodzić; artykuły henrykowskie (dotyczące zasad ustrojowych Rzeczpospolitej szlacheckiej) oraz pacta conventa (warunki, które stawiano każdemu panującemu z osobna)....

Podobne wypracowania