Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Plan 6-letni 1950-1955

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Pozytywne skutki Planu Trzyletniego sprawiły, że komuniści zaczęli myśleć o dalszych rozwiązaniach, majacych na celu ożywienie gospodarcze. 21 lipca 1950 roku ogłoszono wprowadzenie w życie Planu Sześcioletniego, który główny nacisk kładł na rozwój przemysłu ciężkiego. Pełna nazwa ustawy brzmiała „O 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950 - 1955". Wstęp dokumentu poświęcony był przypomnieniu zwycięstwa  Armii Czerwonej nad hitlerowcami, wspomnieniu złamania potęgi kapitalizmu i wyzwolenia się spod jego jarzma i objeciu rządów przez władzę ludową.

Merytoryczne założenia planu stwierdzały, że  produkcja przemysłowa miała wzrosnąć, w stosunku do produkcji z roku 1949, o 158 % , a rolnicza o 50%.  Skoncentrowano się zwłaszcza na przemyśle ciężkim - najważniejszą inwestycją planu była podkrakowska huta. Na płaszczyźnie rolniczej chciano przekształcić indywidualne gospodarstwa rolne w społeczne (mówiono o uspołecznieniu indywidualnych gospodarstw), bądź państwowe.

W pierwszym roku planu produkcja przemysłowa wzrosła o 30%, rolna o 13%, a sukces sprawił, że postanowiono w latach kolejnych podnieść planowany wzrost. Rozpoczął się okres bardzo intensywnej  propagandy, kreowano...

Podobne wypracowania