Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Oświecenie - idee polityczne i społeczne. Oświecenie we Francji i Ameryce

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Idee filozoficzne oświecenia wyrosły na negacji wobec świata zastanego. Miały na celu podważyć normy w oparciu, o które funkcjonowało społeczeństwo stanowe. W zamian oferowały kult wiedzy i umysłu.

Poglądy te kształtowały się za czasów absolutyzmu oświeconego w salonach arystokratycznych, w lożach masońskich, redakcjach gazet. Przyjmowane były zarówno przez przedstawicieli mieszczaństwa jak i warstwy szlacheckiej. Warunkiem pierwszym nowej ideologii był krytycyzm – zacząć należało od każdorazowego poddania w wątpliwość praw powszechne uznanych za niepodważalne. Poszukiwanie nowych prawd miało się dokonywać w oparciu o racjonalizm i empiryzm. Ten pierwszy, ojcem którego był Kartezjusz, opierał się myśleniu logicznym, upatrując w rozumie jedynie niezawodne źródło poznania. Empiryzm z kolei, upowszechniany przez Johna Locka i Francisa Bacona, kładł szczególny nacisk na doświadczenie, kosztem spekulatywnego myślenia. Porządek świata od tej pory miał być zgodny z naturą, gdyż wszystko co naturalne traktowano jako dobre. Wpłynęło to na niezwykły optymizm poznawczy i historyczny, jaki wykształcił się za czasów oświecenia.

Uznano, iż jedynie niewiedza jest przyczyną zła. A skoro za sprawą rozwijania zdolności rozumu,...

Podobne wypracowania