Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rewolucja Francuska - geneza, przebieg rewolucji francuskiej

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Rewolucja Francuska była wydarzeniem zmieniającym bieg historii. W jej trakcie wydobyte zostały na światło dzienne te kwestie i problemy, z którymi społeczeństwa muszą się borykać po dziś dzień.
Na wybuch rewolucji wpływ miał szereg nakładających się kryzysów. Przede wszystkim był to kryzys władzy, bowiem Ludwik XVI nie był władcą odpowiednim na trudne czasy.

Państwo znajdowało się w złej sytuacji finansowej. Ogromne kwoty przeznaczane były na utrzymanie dworu, armię oraz dyplomację. Obciążeniem były również wojny (poparcie walki niepodległościowej Amerykanów przeciwko Brytyjczykom). System administracyjny Francji był wysoce niefunkcjonalny, wciąż powiększane były obciążenia feudalne, które znacząco zwalniały tempo rozwoju wsi, nierzadko powodując głód i nędzę. W takich warunkach wykształciły się trzy stany społeczne – szlachta, duchowieństwo i tzw. stan trzeci. Ten ostatni, w skład którego wchodzili, poza biedotą również mieszczanie (burżuazja, kupcy wolne zawody) coraz mocniej domagał się reform systemu władzy, do którego nie miał dostępu. Swoje zrobiła również szerzona od początku wieku XVIII oświeceniowa ideologia, głosząca radykalne zerwanie z nieracjonalną tradycją ufundowaną na wierzeniach...

Podobne wypracowania