Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rola oświaty, kultury i nauki w integracji społeczeństwa polskiego w pierwszych latach niepodległości

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Odzyskanie po 123 latach niepodległości przez Polskę dało możliwość rozwoju kultury, która tłamszona była przez zaborców.

Po wyzwoleniu w Polsce musiał nastąpił szybki rozwój szkolnictwa. Na poziomie podstawowym sytuacja nie była bowiem dobra. Stopień analfabetyzmu wśród ludności Kongresówki i Galicji był bardzo wysoki (odpowiednio 40% i 34%). Zaradzić temu miał dekret naczelnika z 1919 roku, wprowadzający powszechny obowiązek szkolny dzieci od 7 do 14 roku życia oraz żołnierzy. Prawo do nauki znalazło się również w konstytucji marcowej. Istotnym problemem okazał się jednak brak wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej oraz spory ideowe, jakie toczyły ze sobą główne siły polityczne. W efekcie trudności nauczanie w pierwszych latach II Rzeczpospolitej było bardzo nierównomierne, zależne w dużej mierze od warunków, w jakich akurat się odbywało.

Pomimo dużych problemów z edukacją mas, świetnie rozwijało się szkolnictwo wyższe. Nowe uczelnie powstawały w Lublinie (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Krakowie (Akademia Górnicza) czy Warszawie (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego). W dziedzinie nauk humanistycznych pojawiło się wielu znakomitych naukowców, których sława wykraczała...

Podobne wypracowania