Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Marsyliusz z Padwy - sylwetka i poglądy

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W okresie kiedy spór o przywództwo nad światem chrześcijańskim pomiędzy władcami świeckimi a papieżem Janem XXII rozgorzał na nowo, do głosu stopniowo dochodzili myśliciele i filozofowie, którzy starali się ustanowić teoretyczne podstawy pod głoszone przez zwalczające się obozy ideologie. Przeciwnicy supremacji papieża nad wszelką władzą świecką oparli swoje działania m. in. o powstałe w roku 1324 dzieło włoskiego profesora uniwersytetu w Sorbonie - Marsyliusza z Padwy, pt.: „Obrońca pokoju” (łac. „Defensor pacis”).

Urodzony w roku 1285 Marsyliusz z Padwy wprowadził do średniowiecznej myśli filozoficznej wyraźne rozgraniczenie pomiędzy władzą świecką a duchową, za co pośrednio został nawet ekskomunikowany przez papieża i oskarżony o sprzyjanie antyklerykałom. Swoje poglądy opierał jedynie na racjonalistycznych i czysto praktycznych (przyziemnych) podstawach, pozostawiając niejako na drugim planie oczywiste dla chrześcijanina elementy objawione. Niezwykle innowacyjnie wypowiadał się o roli i prawdziwych celach istnienia państwa, twierdząc, iż podstawowym jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów oraz dbanie o bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne a także zaspokojenie elementarnych potrzeb społeczeństwa, czyli ludzi. Podmiotem...

Podobne wypracowania