Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Upadek cesarstwa zachodniego (cesarstwa zachodniorzymskiego) - przyczyny, przebieg, data i skutki

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Po śmierci cesarza Teodozjusza Wielkiego, na mocy jego testamentu, w 395 r. dokonał się podział cesarstwa rzymskiego na dwie części – wschodnią, ze stolicą w Konstantynopolu, która miała dać początek Cesarstwu Bizantyńskiemu oraz zachodnią, której sercem stał się Mediolan.

Pierwszym władcą cesarstwa zachodniorzymskiego był Honoriusz. Jego rządy przypadły w trudnym okresie wielkiej wędrówki ludów Azjatyckich, uciekających na zachód przed barbarzyńskimi Hunami. Cesarstwo przyjmowało uchodźców, starając się umożliwić im asymilację z Europejczykami, jednak nie było to łatwe. Różnice kulturowe i problemy z administrowaniem tak wielką rzeszą ludzi rodziły konflikty. Równocześnie trwały bunty Wizygotów, którzy trafili do cesarstwa jeszcze przed jego rozpadem i walczyli w jego barwach i zalewających Galię Wandalów, Burgundów i innych plemion. Cesarstwem wstrząsnęła fala prześladowań barbarzyńskich obywateli, w wyniku czego wielu z nich zbiegło, szukając protekcji wizygockiego wodza Alaryka. 24 sierpnia 410 roku horda Alaryka zdobyła i splądrowała Rzym.

Kolejne lata upłynęły na próbach opanowania zagrożeń zewnętrznych – bunty dotarły już do Hiszpanii – i wewnętrznych....

Podobne wypracowania