Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Pakt Północnoatlantycki - NATO - misje pokojowe, operacje

Nadrzędnym zadaniem Paktu Północnoatlantyckiego jest dbanie o pokojowe rozwiązanie konfliktów międzynarodowych, a w razie ich wybuchu – ich zażegnywanie, starania o ich jak najszybsze zakończenie.

Decyzja o podjęciu zdecydowanych działań na terenie konfliktu, włącznie z ewentualnym rozkazem wysłania tam sił stabilizacyjnych, podejmowana jest przez Radę Północnoatlantycką na wniosek któregoś z państw członkowskich lub Sekretarza Generalnego, który to wniosek sugerowany jest przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Następnie przygotowywany jest szczegółowy plan ewentualnej przyszłej operacji, w którym poruszane są m.in. kwestie terminów jej rozpoczęcia i zakończenia, skali zaangażowania sił i zalecanej struktury dowodzenia oraz ogólnej koncepcji i celów działania. Plan trafia pod obrady Rady Północnoatlantyckiej, która po zapoznaniu się z nim, podejmuje decyzję o dalszych krokach sojuszu.

Pierwszym poważnym sprawdzianem dla skuteczności wojsk NATO okazał się rejon Bałkanów, gdzie w drugiej połowie lat 90. XX i na początku XXI w. miały miejsce lokalne, aczkolwiek niezwykle okrutne, konflikty na tle narodowościowym. W kwietniu roku 1993 rozpoczęła się tzw. operacja „Deny Flight”,...

Podobne wypracowania