Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Królestwo Polskie - sytuacja ekonomiczna do powstania listopadowego

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Na terenach byłej Rzeczypospolitej, zniszczonej przez trzy kolejne zabory, powstało Królestwo Polskie. Trwał właśnie długotrwały i pogłębiający się kryzys obumierającego ustroju feudalnego. Wynikało to z faktu, iż feudalizm nie sprawdzał się w nowych czasach, które wymagały postępu technicznego oraz wydajniejszej pracy na rzecz powiększającej się liczby ludności.

Tymczasem feudalizm blokował przenikanie nowinek technicznych na tereny wiejskie. System ten stał w sprzeczności z ideami wolności osobistej i równouprawnienia wszystkich ludzi, które to zyskiwały sobie wówczas coraz szersze rzesze sympatyków. Ów kryzys został w Polsce pogłębiony przez kolejne wojny z lat 1806-1807, 1809, 1812-1813, które znacznie zubożyły kraj oraz ze względu na wzrost zadłużenia właścicieli ziemskich. Wpływ na to miała także blokada handlowa nałożona na Anglię przez Napoleona w latach 1807-1813, co przyczyniło się do załamania handlu.

Skutkiem tego były duże problemy ze zbytem płodów rolnych, co znalazło swoje odbicie w ogromnym spadku wartości ziemskich majątków, niewypłacalności zadłużonych ziemian oraz braku możliwości uzyskania nowych pożyczek, które byłyby przeznaczone na rozwój i modernizację majątków...

Podobne wypracowania