Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Michaił Gorbaczow - biografia, życiorys

Michaił Gorbaczow urodził się 2 marca 1931 roku w małej wiosce Priwolnoje. Pochodził z chłopskiej rodziny. Jego ojciec był Rosjaninem, a matka Ukrainką. Już jako młody chłopak musiał pracować w sowchozie. Udało mu się jednak ukończyć szkołę. Jest absolwentem prawa Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie.

Już jako licealista był zrzeszony w Komsomole. Udzielał się w strukturach partyjnych. Jego życie związane było z partią od młodych lat. Brał udział w XX i XXI Zjeździe KPZR, kiedy to Nikita Chruszczow próbował obalić kult Stalina i uznać go zbrodniarzem. Gorbaczow od roku 1964 przez dwa lata był sekretarzem Komitetu Miejskiego w Stawropolu. Od roku 1971 wchodził w poczet członków KC KPZR. Siedem lat później pełnił w nim funkcję sekretarza ds. rolnictwa. W roku 1985, dnia 11 marca został mianowany sekretarzem generalnym partii.

Za rządów Gorbaczowa znacznie złagodzono cenzurę oraz zasady dotyczące gospodarki i polityki. W tym czasie doszło do „pierestrojki”. Jak się okazało, wprowadzenie swobód obywatelskich oraz chęć nawiązania porozumienia z państwami Zachodu nie wpłynęło dobrze na kraj. Można zaryzykować stwierdzenie, że co było dobre dla Rosjan, okazało się zgubne dla ZSRR, do którego upadku doprowadziły działania Gorbaczowa. Jeśli chodzi o zmianę nastawienia do państw zachodnich, to i w tym względzie sekretarz generalny różnił się od swoich poprzedników. Nie zważając na katastroficzny stan rosyjskiej gospodarki, zaczął się angażować w sprawy, które Rosji nie dotyczyły. Mowa między innymi o poparciu dla Ameryki podczas akcji, którą przeprowadzała, o kryptonimie „Pustynna Burza”. W sytuacji wyciszenia się Wschodu, doszło do zjednoczenia RFN i NRD. Nic więc dziwnego, że przywódca wschodniego mocarstwa stał się tak popularny na Zachodzie. Działania te okupił jeszcze większym osłabieniem kondycji swojego kraju i utratą stanowiska.

Związek Radziecki upadł. Dnia 15 marca 1990 roku, Michaił Gorbaczow został wybrany prezydentem ZSRR. Zorganizowano pucz, który skierowano przeciwko jego osobie. Niezadowolenie jego rodaków rosło. Konsekwencją tego było odwołanie Gorbaczowa, co nastąpiło w roku 1991, dnia 25 grudnia. Przekazał władzę nad Rosją Borysowi Jelcynowi.

Michaił Gorbaczow zniknął ze sceny politycznej, ale nie z życia publicznego. Działa w różnych organizacjach, prowadzi kampanie. W roku 1996 chciał jeszcze raz ubiegać się o urząd prezydenta, ale niestety nie otrzymał wymaganego poparcia. Rzec by można, iż było ono nikłe i wahało się na granicy błędu statystycznego. Tak czy inaczej nie został wybrany na kolejną kadencję.

Podobne wypracowania do Michaił Gorbaczow - biografia, życiorys