Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Związki między kryzysem gospodarczym w miastach a kryzysem w rolnictwie w XIV wieku

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Okres późnego Średniowiecza to czas silnych, wzajemnych zależności między wsią i nowo powstałymi ośrodkami miejskimi. W dużej mierze rozwój miast determinowany był przez napływ ludności chłopskiej z pobliskich regionów. Silnie negatywny przyrost naturalny społeczeństw miejskich, bardzo szybko doprowadziłby bowiem do wyludnienia. Nic więc dziwnego, że konsekwencje kryzysu rolnictwa niemal natychmiast odczuwalne były przez mieszczan.

Początek olbrzymich trudności gospodarczych datuje się w Europie Zachodniej na przełom wieków XIII i XIV. Aby zaspokoić potrzeby wzrastającej liczby ludności, chłopi zajmowali pod uprawę coraz gorsze gleby. Coraz rozleglejsze tereny były wyjaławiane, co z kolei wpływało na znaczne rozdrobnienie gospodarstw chłopskich, które dodatkowo dzielone były pomiędzy spadkobierców. W rezultacie biedniejsi rolnicy nie byli w stanie wyprodukować nadwyżki na sprzedaż. Niemożność utrzymania się z pracy na roli zmuszała chłopów do przenoszenia się do miasta. Wyludnianie się wsi odbiło się przede wszystkim na kondycji finansowej  feudałów, którzy spadek dochodów próbowali sobie rekompensować poprzez podnoszenie powinności chłopskich. To z kolei prowadzić miało do masowych buntów...

Podobne wypracowania