Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Historia terroryzmu na świecie - Terroryzm we współczesnym świecie - organizacje

Termin terror został spopularyzowany podczas trwania rewolucji francuskiej – wówczas to mówiono o białym terrorze, o terrorze czerwonym. W praktyce oznaczał to samo – morze trupów.

Zaczęto stosować pojęcie w odniesieniu do rządu jakobinów, później zostało rozszerzone. Metoda terrorystycznej walki stała się popularna podczas drugiej połowy kolejnego (XIX) wieku. Był to jednak jeszcze czas, kiedy wiele teoretyzowano, natomiast wielokrotnie powstrzymywano się przed dokonaniem samego aktu, bowiem czynnikiem decydującym (powstrzymującym) była śmierć postronnych osób. Z czasem jednak przestało to mieć znaczenie, a wręcz przeciwnie – im więcej postronnych osób zginąć mogło, tym większy był efekt. W pełni zostanie to rozwinięte w dobie mediów, przez islamskich fundamentalistów w wieku XX. Dodatkowym czynnikiem będą tu różnice ideologiczne i religijne, którymi tłumaczono, jak i tłumaczy się akty terroryzmu – podając chociażby walkę z niewiernymi.

Terroryzm na długo przed wiekiem XX zaczął jednak być stosowany. Często historię terroryzmu rozpoczyna się od rewolucji francuskiej, tu upatruje się pierwszych oznak nowej metody walki. Faktycznie jednak historia terroryzmu sięga czasów starożytnych. Niekiedy doszukuje się aktów terroryzmu tam, gdzie nie sposób o nim mówić, ale bez większych kontrowersji pierwsze terrorystyczne akty można przypisać izraelskiemu ugrupowaniu zelotów, z których wyłoniło się jeszcze bardziej radykalne ugrupowanie sykariuszy.

Działalność sykariuszy przypada na I w. n.e. Przeprowadzali one zaplanowane akty terroru – skupiając się nie tylko na znienawidzonych Rzymianach, ale -  zwłaszcza - na ludności żydowskiej, akceptującej rzymskie panowanie i niejednokrotnie z Rzymianami współpracującej. Sykariusze mordowali podejrzanych o kolaborację. Metoda była prosta – zaatakować podczas największego tłumu, co dawało możliwość późniejszego w nim zniknięcia.

Terroryzm potrzebuje grupy ludzi, którzy podobnie myślą i którzy wykonają każdy rozkaz bez sprzeciwu. Skupiają się, zazwyczaj, w organizacjach. Za pierwszą współczesną i międzynarodową organizację terrorystyczną uznaje się IRĘ (Irlandzka Armia Republikańska), irlandzką organizację, która jako metodę działania przyjęła przemoc. Można długie rozważania snuć na temat racji i tego, czy była to jedyna droga wyboru. Warto jednak w tym momencie zatrzymać się i spojrzeć na przyczyny powstania tej organizacji. U samego jej podłoża leżała chęć odzyskania przez Irlandczyków niepodległości. Przez cały okres uzależnienia od Wielkiej Brytanii Irlandia wycierpiała wiele, włącznie z głodem o skali, nieznanej w innych państwach europejskich. Było to spowodowane polityką Wielkiej Brytanii, częstokroć oficjalnie nastawioną na wyniszczenie kraju. Nienawiść, która narosła przez wieki dała pożywkę dla organizacji, w wyniku której, w zamachach ginęli postronni ludzie.

Obecnie bez wątpienia największą i najbardziej znaną organizacją terrorystyczną jest Al-Kaida, oparta na islamskim fundamentalizmie. Wojna prowadzona przez organizację jest wojną oficjalnie wypowiedzianą Stanom Zjednoczonym, ale w praktyce skierowaną przeciwko kulturze zachodniej. Jednocześnie Al – Kaida udziela wielu obszarom krajów muzułmańskich charytatywnej pomocy.

Terroryzm zazwyczaj nie osiąga swoich celów – rządy państw nie uginają się przed nim, gdyż wówczas zostałby uznany za skuteczne narzędzie. Od tej zasady jest jednak jeden wyjątek – konflikt izraelsko – palestyński, gdzie terroryzmem osiągano wyznaczone cele. Historia tego zjawiska sięga czasu po zakończeniu drugiej wojny światowej, kiedy to ataki żydowskich terrorystów były na porządku dziennym. Terrorystyczną organizację (Lehi) założył Abraham Stern i stanął na jej czele. Później w tym obszarze świata podkładanie ładunków wybuchowych, stało się prozą dnia codziennego.

Omówieniu zjawiska terroryzmu, a tym samym jego historii, poświęconych zostało wiele opracowań, wiele publikacji. Żadne z nich nie wyczerpują tematu do końca, zwłaszcza że zjawisko jest rozpatrywane i rozpatrywane być musi, na wielu płaszczyznach. Na narodziny terroryzmu złożyło się wiele przyczyn, ale warto zauważyć, że zawsze u jego źródeł leżała krzywda, albo też bazowanie na niej, poprzez rodzenie nienawiści i skupianie ich na konkretnym wrogu.

Podobne wypracowania do Historia terroryzmu na świecie - Terroryzm we współczesnym świecie - organizacje