Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

OZON - deklaracja ideowo-polityczna OZN

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Przewrót majowy z 1926 r. rozpoczął w II RP rządy obozu zwanego sanacyjnym, skupionego wokół Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dopóki Marszałek żył, piłsudczycy stanowili monolit i skutecznie przeciwstawiali się opozycji, jednak z chwilą jego śmierci doszło w obrębie ekipy rządzącej do podziałów.

Powstały wówczas trzy umowne ośrodki władzy: zamkowy, skupiony wokół osoby prezydenta Mościckiego, GISZ z Śmigłym-Rydzem na czele oraz skupiający tzw. półkowników w tym premiera Walerego Sławka. Dążąc do zwiększenia swojego politycznego zaplecza wśród społeczeństwa mianowany wlistopadzie 1936 r. na Marszałka Polski Edward Śmigły-Rydz, zarządził powołanie do życia z dniem 21 lutego 1937 r. Obozu Zjednoczenia Narodowego. Wykonawcą woli nowego Marszałka był płk Adam Koc, który w tym dniu wygłosił słynną deklarację ideowo-polityczną.

Podstawowym celem założycieli OZN było ponowne skonsolidowanie społeczeństwa wokół obozu sanacyjnego oraz osoby Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, wzmocnienie obronności państwa w obliczu zbliżającego się konfliktu z Niemcami a także konsekwentne wdrażanie w życie postanowień konstytucji kwietniowej z 1935 r.

Jednak OZN otwarcie oskarżany był wówczas...

Podobne wypracowania