Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Monteskiusz - biografia, życiorys

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Pełne imię Monteskiusza brzmi: Montesquieu Charles Louis de Secondat. Był jednym z najwybitniejszych myślicieli Oświecenia. Urodził się w 1689 roku. Otrzymał wykształcenie prawnicze, a doświadczenie uzyskał pracując najpierw jako adwokat, następnie jako radca, a ostatecznie jako prezes parlamentu.

W latach 1728–1731 Monteskiusz odbył podróż po krajach europejskich, w trakcie której przyglądał się różnym systemom sprawowania władzy. Na podstawie poczynionych obserwacji i zebranych doświadczeń stworzył własną wizję idealnego systemu państwowego.

Najsłynniejszym dziełem tego filozofa jest  „O duchu praw” z 1748 roku. Monteskiusz analizuje różne formy systemu państwowego oraz zastanawia się nad zasadami sprawowania władzy. Przede wszystkim wyróżnia trzy podstawowe formy państwowości: despotię, monarchię i republikę. W pierwszej podstawą do utrzymania rządów jest strach, w drugiej – honor, a w trzeciej można wyróżnić dwa możliwe ustroje: demokratyczny bądź arystokratyczny.

Monteskiusz przypomina klasyczną zasadę trójpodziału władzy na władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Poszczególne instancje powinny równoważyć się wzajemnie, nie mogą być ze sobą powiązane....

Podobne wypracowania