Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Myśl socjalistyczna w Europie do 1914 roku - Marks, Engels - socjalizm utopijny, naukowy, rewolucyjny

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Powstanie myśli socjalistycznej było odpowiedzią na przemiany dokonujące się w XIX wieku w Europie. Rewolucja przemysłowa oraz specyfika wczesnego kapitalizmu zmieniły bowiem oblicze całego społeczeństwa, a dotychczasowe filozofie społeczne do nowych warunków nie były w stanie się dostosować.

Skutkiem gwałtownego rozwoju techniki w wieku XIX było powstanie produkcji fabrycznej, z którą małe manufaktury nie były w stanie rywalizować. Produkcja na skalę masową zmniejszała koszty, tym bardziej, że wzrost przyrostu naturalnego oraz migracja ludzi z terenów wiejskich gwarantowały tanią siłę roboczą. Rzemiosło domowe i drobna wytwórczość straciły w takich warunkach rację bytu. Jednocześnie warunki życia pracowników fabrycznych były fatalne. W trakcie kilkunastogodzinnego dnia pracy bardzo często dochodziło do wypadków, których ofiarami nierzadko były również zatrudniane dzieci. Jednak strach przed bezrobociem powodował godzenie się na warunki narzucane przez kapitalistów (posiadaczy fabryk). Efektem wyzysku ludzi był wzrost antagonizmów między grupami społecznymi kapitalistów i robotników. Ruch socjalistyczny był konfliktu pokłosiem.

Na początkowym etapie socjalizm objawił się w formie...

Podobne wypracowania