Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Advantages and disadvantages of advertisement. Essay - Zalety i wady reklamy. Rozprawka

Advertisements are an inseparable part of the world around us. We can find them almost everywhere – in television, on the radio, on the Internet, in newspapers and even in the streets or buildings. I guess we just have to get used to their presence, but are they really so beneficial?

First of all, advertisements are definitely a must in the current market economy. Producers just have to advertise their products in order to to sell them. The fact that advertisements propel the economy is an unquestionable advantage. Secondly, considering the flood of competitive products, advertisement creators have to be really smart to create an advertisement which would attract clients. Thirdly, advertisements can be a source of aesthetic and entertainment values. As such, they co-create the modern culture. Making advertisements has become a kind of an art. Even if certain advertisements do not encourage us to purchase advertised products, at least we remember their form, certain catchwords come into use in our everyday conversations. Furthermore, because of their large influence on the society, advertisements can be used to promote some noble ideas, like the protection of the environment.

On the other hand, I think that the flood of different ads is too excessive. They are everywhere and there is definitely too much of them. It gets me mad, when a film is interrupted by a half-an-hour commercial break or when I see advertisements occupying half of a newspaper's pages. Wherever I look, I see advertisements. Moreover, the fact that you can put an advertisement almost everywhere make the people more greedy and more wishing to sell, sell and sell, and then gain, gain and gain. Lastly, I am afraid that advertisements can make people thoughtless. When there are so many of them around, people start to succumb to them without realizing it. Then they can be influenced by any idea, no matter if it is good or bad. That makes the people more prone to be deceived.

In conclusion, I think that, apart from being a nice variation of reality, advertisements can serve us well, as long as we will keep a distance and do not succumb to their influence automatically. I do not have doubts that there are products which really are worth both advertising and buying.

Tłumaczenie

Reklamy są teraz nieodłączną częścią rzeczywistości. Możemy je znaleźć prawie wszędzie – w telewizji, w radiu, w Internecie, w gazetach, a nawet na ulicach czy budynkach. Sądzę, że musimy po prostu przyzwyczaić się do ich obecności, ale czy one naprawdę są takie korzystne?

Przede wszystkim, reklamy są zdecydowanie potrzebne w obecnej gospodarce rynkowej. Producenci po prostu muszą reklamować swoje produkty, by mieć szansę je sprzedać. Fakt, że reklamy napędzają gospodarkę, jest niezaprzeczalną zaletą. Po drugie, w zalewie konkurencyjnych produktów na sprzedaż twórcy reklam muszą być naprawdę bystrzy, by stworzyć reklamę, która przyciągnie klientów. Po trzecie, reklamy mogą być dla nas źródłem estetycznych i rozrywkowych wartości. Jako takie współtworzą współczesną kulturę. Tworzenie reklam stało się rodzajem sztuki. Nawet jeśli pewne reklamy nie zachęcają nas do kupna reklamowanych produktów, przynajmniej pamiętamy ich formę, chwytliwe hasełka wchodzą do naszego codziennego języka. Co więcej, z powodu swojego niewątpliwego wpływu na społeczeństwo, reklamy mogą służyć promowaniu pewnych szczytnych idei, jak ochrona środowiska.

Z drugiej strony, myślę, że zalew reklam jest przesadny. Są one wszędzie i jest ich zdecydowanie za dużo. Doprowadza mnie do szału, gdy film jest przerywany półgodzinną przerwą reklamową lub gdy widzę, że reklamy zajmują połowę stron gazety. Gdziekolwiek nie spojrzę, widzę reklamy. Co więcej – fakt, że można umieścić reklamę prawie wszędzie, sprawia, że ludzie stają się bardziej zachłanni i bardziej pragnący sprzedawać, sprzedawać i sprzedawać, a potem zyskiwać, zyskiwać i zyskiwać. Wreszcie, obawiam się, że reklamy mogą czynić ludzi bezmyślnymi. Gdy jest ich tak dużo wokół, ludzie zaczynają ulegać im, nie zdając sobie z tego sprawy. Mogą wtedy ulec jakiejkolwiek idei, nieważne czy jest ona dobra, czy zła. Czyni to ludzi dużo bardziej podatnymi na bycie oszukanymi.

Na zakończenie, że uważam, iż – poza byciem miłym urozmaiceniem rzeczywistości – reklamy mogą nam dobrze służyć, o ile podchodzimy do nich z dystansem i nie poddajemy się ich wpływowi automatycznie. Nie wątpię, że istnieją produkty warte zarówno zareklamowania, jak i kupienia.

Podobne wypracowania do Advantages and disadvantages of advertisement. Essay - Zalety i wady reklamy. Rozprawka