Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Christmas traditions in England - Tradycje Bożonarodzeniowe w Anglii

To start with, Christmas in Great Britain lasts two days – December 25th and 26th. They are called Christmas Day and Boxing Day. This holiday dates back to medieval ages. Nevertheless, the original way of celebrating has been lost throughout the ages and the contemporary way originates from the times of Queen Victoria – second half of nineteenth century.

On December 24th British people decorate their Christmas Trees. This tradition was brought from Germany by king's George III's wife, Queen Charlotte. It has begun over 200 years ago in the royal court and since 150 years it is present in every British home. Since 1947 Norway has been sending a giant tree to Britain to decorate the Trafalgar Square, to memorise their cooperation with Britain during the World War II. Besides the Christmas Tree, English people tend to decorate their houses with bunches of holly. They believe that this helps to stay protected against nasty elves. It is also a symbol of Christ's crown of thorns. 

Having told about the Christmas Tree there is no way one could forget that on Christmas Day children are getting presents. They can be laid under the tree or put into stockings nailed to the fireplace at home. The gifts are brought to them by Santa Claus or Father Christmas, as he is called as well. This tradition dates back to the seventeenth century and is proved by a woodcut showing a man in red clothes giving presents to children. Also, British children are not bored during Christmas. They tend to take part in Christmas theatres displaying popular fairy-tales.

Everybody knows that Christmas is a time of kissing under the mistletoe. However, few of them know that this tradition comes from Great Britain. The druids believed that mistletoe has fallen from the skies and thus lives on the trees. This way it was supposed to be a connection between the divine and down-to-earth things. The custom is that before kissing one should take a berry and give it to the person they are about to kiss. When the bunch runs out of berries, people run out of kisses.

Also, England, as every country, has unique dishes served during Christmas. The most important meal is an early dinner on Christmas Day. This included either a head of a wild boar or a roasted goose. Throughout the ages the goose has been replaced with a stuffed turkey, though. The bird is filled with chestnuts, roasted potatoes, Brussels sprouts or roasted parsley with orange skin.

Another customary food is pudding. The making of it is a traditional ritual. On the last Sunday of September one should put thirteen ingredients, which symbolise the Christ and his twelve disciples, into a stone bowl. The ingredients are: flour, beef fat, almonds, raisin, currant, sultana, crumbs, eggs, rum, grated carrot, candied cherries and lemon juice. Then every family member has to stir the mixture to bring prosperity in the next year. The pudding, after a long cooking process is ready for the Christmas day when it is usually served burning due to all the rum in it.

Mince pies are a tradition as well. They are round muffins with sweet filling, usually made of fired raisins, finely chopped apples and orange skin.

Another custom is the pulling of Christmas crackers. The crackers look like big candy and pulling them is pure fun. After pulling a piece of paper they sparkle and burst with a little noise. What is left is a small gift, a printed joke and a paper crown.

The Boxing Day. Its name comes from the boxes people exchange. Of course, there are gifts inside. This tradition dates back to thirteenth century. Naturally, English people do sing Christmas carols. They tend to send Christmas cards as well.

Tłumaczenie

By zacząć, święta w Wielkiej Brytanii trwają dwa dni – 25-ego i 26-ego grudnia. Nazywane są dniem świątecznym i „dniem pudełek” (boxing day). Początek święta datuje się na średniowiecze. Niemniej oryginalny sposób jego obchodzenia zatracił się na przestrzeni wieków i teraźniejszy pochodzi z czasów królowej Wiktorii – drugiej połowy XIX w.

24-ego grudnia Brytyjczycy ubierają choinki. Tradycja ta przyniesiona została z Niemiec przez żonę króla Jerzego III, Charlotte. Zaczęło się ok. 200 lat temu na dworze królewskim, a od ok. 150 lat jest obecna w każdym domu. Od 1947 r. Norwegia przysyła Anglii wielkie drzewo do udekorowania Trafalgar Square, by upamiętnić ich współpracę podczas II wojny światowej. Poza drzewkiem Anglicy dekorują swoje domy także ostrokrzewem. Wierzą, że to pomaga on w ochronie przed złymi elfami. Ostrokrzew jest także symbolem korony cierniowej Chrystusa.
 
Wspominając o drzewku nie sposób zapomnieć, że w świąteczny dzień dzieci dostają prezenty. Mogą one zostać położone pod drzewkiem lub włożone do skarpet przybitych do kominka. Prezenty przynosi Święty Mikołaj lub Tata Święta, jak jest też nazywany. Tradycja ta sięga XVII w. i udowodniona jest drzeworytem przedstawiającym człowieka w czerwonych ubraniach rozdającego dzieciom prezenty. Co więcej, angielskie dzieci nie nudzą się w święta. Zazwyczaj biorą udział w przedstawieniach popularnych bajek organizowanych przez świąteczne teatrzyki.

Każdy wie, że święta to czas całowania pod jemiołą. Jednakże niewielu zdaje sobie sprawę, że tradycja ta wywodzi się z Wielkiej Brytanii. Druidzi wierzyli, że jemioła spadłą z nieba i dlatego rośnie na drzewach. W ten sposób ma być łącznikiem między niebiańskimi a ziemskimi sprawami. Tradycja mówi, że przed całowaniem należy zerwać jagodę i dać jej osobie, którą chcemy pocałować. Kiedy na krzaku skończą się jagody, kończy się też całowanie.

Również Anglia, podobnie jak każdy kraj, ma unikalne potrawy, które podaje się w czasie Świąt. Najważniejszym posiłkiem jest wczesny obiad w świąteczny dzień. Podaje się wtedy albo głowę dzika, albo pieczoną gęś. Z biegiem czasu jednak gęś została zastąpiona przez nadziewanego indyka. Ptak wypełniany jest kasztanami jadalnymi, pieczonymi ziemniakami, brukselką albo pietruszką ze skórką pomarańczową.

Kolejną tradycyjną potrawą jest pudding. Robienie go to rytuał. Ostatniej niedzieli września wkłada się składniki do kamiennej misy. Składniki to: mąka, tłuszcz wołowy, migdały, trzy rodzaje rodzynek, bułka tarta, jajka, rum, starta marchewka, kandyzowane czereśnie i sok z cytryny. Potem każdy członek rodziny musi zamieszać masę, by zapewnić powodzenie w nadchodzącym roku. Pudding, po długim gotowaniu, jego gotowy w dniu świąt, gdy jest serwowany zwykle płonący ze względu na zawarty w nim rum.

Mince pies (babeczki) są także tradycją. Są to okrągłe babeczki ze słodkim nadzieniem, zazwyczaj zrobionym ze smażonych rodzynek, drobno posiekanych jabłek i skórki pomarańczowej.

Innym zwyczajem jest wystrzeliwanie świątecznych crackersów. Wyglądają one jak wielkie cukierki i wystrzeliwanie ich to czysta zabawa. Po pociągnięciu kawałka papieru wybuchają powodując mały hałas. To, co pozostaje, to mały podarek, wydrukowany żart i papierowa korona.

Boxing Day. Nazwa pochodzi od pudełek, którymi wymieniają się ludzie. Oczywiście w środku są podarunki. Tradycja ta sięga XIII w. Naturalnie Anglicy śpiewają kolędy. Wysyłają też świąteczne kartki.

Podobne wypracowania do Christmas traditions in England - Tradycje Bożonarodzeniowe w Anglii