Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Motorbike travels - advantages and disadvantages. Essay - Podróże motocyklem - zalety i wady. Rozprawka

There are many ways in which you can reach your holiday destination. Some people choose planes for their speed, some choose trains for their safety and others will travel on bicycles not to be harmful to the environment. There is also a small but growing group of people who fell in love with motorbikes and cannot imagine travelling in any other way. This mean of transport has a lot of advantages but also a lot of disadvantages.

First of all, motorbikes can be very fast, which is a plus when you want to travel. They have powerful engines that allow them to reach very high speed on motorways. They are also smaller than cars, so they don’t spend a lot of time in traffic jams. But, most importantly, riding a bike is very exciting. Travelling by motorbike is not just a journey – it’s an adventure. The fact that not many people own this machine gives bikers a feeling of uniqueness and affinity with a subculture.

However, motorbikes have numerous disadvantages. Firstly they are one of the least safe means of transport. A biker is not protected by seatbelts nor airbags, like the car owners are. An accident, especially if it happens at great speed, results in throwing the biker in the air with great force. Accidents involving bike riders are often fatal. In other words, bikers need to be very careful drivers. Another disadvantage is the fact that a motorbike will not shelter the traveller from rain or sun, nor will it keep him or her cool or warm. It is easy to catch a cold if you are travelling in this way. Although you can place some baggage on your bike, a car is certainly a better option if you want to take a lot of thing with you. With bikes you can only take the most important things.

Certainly travelling on a motorbike is exciting and fun. Still, bikers need to face many difficulties that this mean of transport present.

Tłumaczenie

Istnieje wiele sposobów na to, by dotrzeć do celu wakacyjnej podróży. Niektórzy ludzie wybierają samoloty dla ich prędkości, inni pociągi dla ich bezpieczeństwa, a inni w podróż wybiorą się rowerem ze względu na to, że nie szkodzą wtedy środowisku. Jest też mała, ale rosnąca grupa ludzi, zakochanych w motocyklach, którzy nie potrafią sobie wyobrazić podróżowania w inny sposób. Ten środek transportu ma wiele plusów, ale ma też wiele minusów.

Po pierwsze, motory mogą być bardzo szybkie, co jest plusem, kiedy chcesz podróżować. Posiadają silniki o dużej mocy, które pozwalają im na osiąganie dużych szybkości na autostradach. Są też mniejsze niż samochody, więc nie spędzają wiele czasu stojąc w korkach. Ale przede wszystkim jazda na motocyklu jest bardzo ekscytująca. Podróżowanie motocyklem to nie tylko podróż – to przygoda. Fakt, że niewiele osób posiada tę maszynę, daje motocyklistom poczucie wyjątkowości i przynależności do subkultury.

Motory mają jednak wiele wad. Po pierwsze, jest to najmniej bezpieczny środek transportu. Motocyklista nie jest chroniony pasami bezpieczeństwa czy poduszkami powietrznymi, tak jak właściciele samochodów. Wypadek, zwłaszcza jeśli dojdzie do niego przy dużej prędkości, skutkuje wyrzuceniem motocyklisty w powietrze z dużą siłą. Wypadki z udziałem motocyklistów są często śmiertelne. Innymi słowy, motocykliści muszą być bardzo uważnymi kierowcami. Kolejnym minusem jest to, że motocykl nie ochroni podróżującego przed deszczem czy słońcem, nie ochłodzi go ani nie ociepli. Łatwo jest się przeziębić, jeśli się podróżuje w ten sposób. Chociaż na motocyklu można umieścić trochę bagażu, samochód jest zdecydowanie lepszym wyborem, jeśli chce się zabrać ze sobą dużo rzeczy. W przypadku motocykli można zabrać jedynie najpotrzebniejsze rzeczy.

Z pewnością podróż motocyklem jest ekscytująca i jest dobrą zabawą. Motocykliści muszą jednak stawić czoło wielu trudnościom stawianym im przez ten środek transportu.

Podobne wypracowania do Motorbike travels - advantages and disadvantages. Essay - Podróże motocyklem - zalety i wady. Rozprawka