Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

'A friend is someone who…' - characteristics - „Przyjaciel jest kimś, kto...” - charakterystyka

friends, characteristics, people

A friend is a person who assists you whenever you need help. This person will not let you down if you are in trouble. Each person at some point of their lives runs into some kind of difficulties. Such situations are a good test for a friendship. A true friend will try to help you, even if it demands a lot of effort on his or her part. This does not have to mean material things like money – it can be an emotional support. Such people will even get themselves into trouble in order to help their friends and they won't do that for someone’s gratitude, but because they think it is the right thing to do.

Another thing that is specific for friendship, is sincerity. A good friend will be honest with you, even if they know that the truth may be painful for you. You can always ask your friend for advice and be sure that they will give you their opinion. He or she will never lie to you. Sometimes being sincere is difficult. It may hurt a friendship, but it may also make it stronger. You should not worry about your friend’s opinion. You know that you can tell him or her everything and won’t be judged.

A good friend is a person who forgives their friends’ mistakes. Even if they feel hurt because of what the other person has said or done, they understand that we are all just people and we all make mistakes. Sometimes two people argue over unimportant matters and say awful things to each other because they are angry. It is important to forget about petty misunderstandings, because friendship is more important than such things. A good friend also knows when to say sorry.

As you can see, a true friend differs from other people you know in many ways. This is what makes friendship so special. It is difficult to find a real friend, but it is not impossible. You should always remember about your friends and care about your them.

Tłumaczenie

Przyjaciel to ktoś, kto jest przy twoim boku, gdy go potrzebujesz. Ta osoba nie zawiedzie cię jeśli masz kłopoty. Każdy w pewnym momencie napotyka na swojej drodze trudności. Taka sytuacja to dobry test dla przyjaźni. Prawdziwy przyjaciel spróbuje ci pomóc, nawet jeśli to wymaga od niego wiele wysiłku. Nie musi to oznaczać rzeczy materialnych jak pieniądze – może być wsparcie psychiczne. Tacy ludzie nawet sami wpakują się w tarapaty, aby pomóc przyjaciołom. Nie będą tego robić dla czyjejś wdzięczności, ale dlatego, że według nich właśnie tak należy postąpić.

Inna rzecz charakterystyczna dla przyjaźni to szczerość. Dobry przyjaciel będzie z tobą szczery, nawet jeśli wie, że prawda może być dla ciebie bolesna. Przyjaciela zawsze możesz zapytać o radę i mieć pewność, że wyrazi swoje szczere zdanie. Nie okłamie cię. Czasem szczerość jest trudna. Może zachwiać przyjaźnią, ale może także ją wzmocnić. Nie powinieneś martwić się zdaniem twojego przyjaciela. Wiesz, że możesz mu powiedzieć wszystko i nie będziesz osądzany.

Dobry przyjaciel to osoba, która wybacza błędy swoich przyjaciół. Nawet jeśli czuje się dotknięta tym, co ta osoba powiedziała lub zrobiła, to rozumie, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i wszyscy popełniamy błędy. Czasami dwoje ludzi kłóci się o nieistotne sprawy i w gniewie mówi sobie okropne rzeczy. Ważne, by zapominać o błahych nieporozumieniach, ponieważ przyjaźń jest ważniejsza. Dobry przyjaciel wie, kiedy powiedzieć „przepraszam”.

Jak widać, prawdziwy przyjaciel różni się od innych ludzi pod wieloma względami. Właśnie to czyni przyjaźń taką cenną. Trudno jest znaleźć prawdziwego przyjaciela, ale nie jest to niemożliwe. Powinno się zawsze pamiętać o przyjaciołach i dbać o nich.

Podobne wypracowania do 'A friend is someone who…' - characteristics - „Przyjaciel jest kimś, kto...” - charakterystyka