Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dialog in a shop (buying clothes) – Dialog w sklepie (kupowanie ubrań)

- Good morning.
- Good morning. How can I help you?
- I'm looking for a dress. I'd like to wear it on my brother's wedding day.
- I see. Do you have any particular wishes or should I just show you every dress?
- I'd like it to be purple and long.
- Yes, that is helpful. Follow me, please. What size are you?
- I'm a 10.
- Good. We have some dresses to show you here. What do you think of this one? It's got a nice neckline, don’t you think?
- Well, yes, it is quite nice, I will try it on. What else can you show me?
- What about this one? Its back is very interesting.
- No, I don’t really like it. What about that one? The shade of purple appeals to me.
- Ah, yes. You can try on this one too. And here's the last one I can show you. Notice the flower fixed on the right, please.
- Well, I can give it a try.
- Good. The changing room is to your left.
- Thank you. (...) I think I'll take this one. How much is it?
- Great choice. It's L400.
- Thank you. Here's my credit card. (beep-beep)
- Sign please. Thank you. Here's your dress.
- Thank you, good-bye!
- Bye!

Tłumaczenie

- Dzień dobry.
- Dzień dobry. Jak mogę pomóc?
- Szukam sukienki. Chciałbym ją założyć na ślub brata.
- Rozumiem. Ma pani jakieś konkretne życzenia czy pokazać wszystkie sukienki?
- Chcę fioletową i długą.
- Tak, to pomocne. Proszę za mną. Jaki ma pani rozmiar?
- 10.
- Dobrze. Mamy kilka sukienek do pokazania. Co pani myśli o tej? Ma ładny dekolt, prawda?
- Cóż, tak, jest ładna, przymierzę ją. Co jeszcze może mi pani pokazać?
- A może ta? Ma interesujący tył.
- Nie, nie bardzo mi się podoba. A ta? Ten odcień fioletu mi się podoba.
- Ach tak. Może ją pani przymierzyć. I to ostatnia, jaką mogę pokazać. Proszę zwrócić uwagę na ten kwiat z prawej strony.
- No cóż, spróbuję.
- Dobrze. Przymierzalnia jest po pani lewej stronie.
- Dziękuję. (...) Myślę, że wezmę tę. Ile kosztuje?
- Świetny wybór. 400L.
- Dziękuję. Oto moja karta kredytowa. (pik-pik)
- Proszę podpisać. Dziękuję. Oto pani sukienka.
- Dziękuję, do widzenia!
- Do widzenia!

TAGI: dialog money

Podobne wypracowania do Dialog in a shop (buying clothes) – Dialog w sklepie (kupowanie ubrań)