Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

A description of personality - Opis charakteru

people, description, characteristics

This is Jack. He is a third year medical student. His studies have made him hardworking and ambitious. He is intelligent and clever. He has an analytic way of thinking. He is a cheerful and talkative boy. His patients will surely find him to their liking as he is charming, optimistic and kind.

His mates describe him as a well-mannered, friendly, helpful and mature young man. Jack's teachers find him a talented, precise, diligent, reliable and committed to medicine student and a polite man. He is also creative, generous and communicative. He might seem a little unsympathetic at times but that's the way doctors are.

He is also sociable and self-confident. Having got to know Jack better, it becomes quite clear he might be stubborn form time to time but it only helps him achieve his goals.

Tłumaczenie

To jest Jack. Jest studentem trzeciego roku medycyny. Jest studia sprawiły, że jest ciężko pracujący i ambitny. Jest inteligentny i mądry. Ma analityczny sposób myślenia. Jest wesołym i rozmowny chłopcem. Jego pacjenci na pewno go polubią, gdyż jest czarujący, optymistyczny i miły.

Jego koledzy opisują go jako dobrze ułożonego, przyjacielskiego, pomocnego i dojrzałego młodego mężczyznę. Wykładowcy Jacka uważają go za utalentowanego, dokładnego, pilnego, rzetelnego i poświęconego medycynie studenta i uprzejmego człowieka. Jest także kreatywny, hojny i komunikatywny. Może wydawać się czasami nieco nieempatyczny, ale tacy są lekarze.

Jest towarzyski i pewny siebie. Poznawszy Jacka, staje się całkiem jasne, że może bywać uparty od czasu do czasu, ale to tylko pomaga mu osiągnąć wyznaczone cele.

Podobne wypracowania do A description of personality - Opis charakteru