Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Description of Big Ben - Opis Big Bena

The name 'Big Ben' is actually the name of the bell in the Clock Tower in London, but it is commonly referred to both the bell and the tower itself. Big Ben is the clock tower of Palace of Westminster in London.

The tower is about ninety-three metres height and quadrilateral, with clock face on each side, fixed on the upper part of it. It is made of bricks covered with limestone, designed in neo-gothic style. It is surmounted with an iron spire. Each clock face has a diameter of circa seven meters and is made of pieces of glass set in an iron frame.

Numerals on the faces are Roman. Below every face there is a Latin inscription: „Domine salvam fac reginam nostram Victoriam primam”, which means: „Lord, keep our Queen Victoria the First safe”.

Tłumaczenie

Nazwa „Big Ben” jest tak naprawdę nazwą dzwonu na wieży zegarowej w Londynie, ale powszechnie odnosi się ją zarówno do dzwonu, jak i do samej wieży. Big Ben jest wieżą zegarową Pałacu Westminsterskiego w Londynie.

Wieża ma około 93 metrów wysokości i jest czworoboczna, z tarczą zegara na każdym boku przytwierdzonymi w jej górnej części. Jest zbudowana z cegieł pokrytych wapieniem, w stylu neogotyckim. Jest zwieńczona żelazną iglicą. Każda tarcza zegara ma średnicę o długości około 7 metrów i jest zrobiona z kawałków szkła osadzonych w żelaznej ramie.

Cyfry na tarczach są rzymskie. Poniżej każdej tarczy widnieje łaciński napis: „Domine salvam fac reginam nostram Victoriam primam”, co oznacza „Panie, zachowaj naszą królową Wiktorię Pierwszą, bezpieczną”.

Podobne wypracowania do Description of Big Ben - Opis Big Bena