Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Studying abroad - advantages and disadvantages. Essay - Studiowanie za granicą - zalety i wady. Rozprawka

These days many young Poles tend to go abroad to get a university degree. The country they choose most often is the United Kingdom. Some may argue if that thing is good or bad for them and Polish society. Let's take a closer look at that.

To start with, one should always consider the good of the person that has reached a decision to study abroad. Having graduated from a well-known university such as Cambridge or Oxford gives that person an almost unlimited range of possible jobs to choose from. Every employee wants to hire a well-educated man. Furthermore, one may improve their English, which seems to be the most important language in the world these days. Also this means more vacancies at Polish universities and consequently more chances for those who stay. Additionally such challenge teaches independence, responsibility and brings precious experience to a student.

However emigration of intelligent, talented youth is not good for the country. This phenomenon results in lowering the level of Polish universities which, up to this day, have been known for their high level of education. Moreover staying away from family and friends can weaken the bonds and thus result in slow disintegration of the main value in life. In addition increased number of young Poles leaving the country means decreased amount of possible good workers staying. In other words, the flower of Poland abandoning the country leaves it with the average and below-the-average ones. This way the country's development speed is restricted.

To sum up the increased rate of young Poles leaving the country to study in the UK has good as well as bad sides. These should be carefully considered by the youth before making a decision to go abroad.

Tłumaczenie

W dzisiejszych czasach dużo młodych Polaków ma tendencję do wyjeżdżania za granicę na studia. Krajem najczęściej przez nich wybieranym jest Wielka Brytania. Niektórzy mogą sprzeczać się, czy takie zachowanie jest dobre dla młodzieży i dla społeczeństwa polskiego. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Po pierwsze, należy zawsze rozważyć dobro jednostki, która powzięła decyzję o studiowaniu za granicą. Po ukończeniu dobrze znanego uniwersytetu takiego jak Cambridge czy Oxford dana osoba ma prawie nieograniczony wybór stanowiska pracy. Każdy pracodawca chce zatrudnić dobrze wykształconą osobę. Ponadto można poprawić znajomość angielskiego, który wydaje się być dziś najważniejszym językiem na świecie. Wyjazd młodzieży oznacza także więcej miejsc na polskich uniwersytetach, a w konsekwencji większe szanse dla tych, którzy zostali. Dodatkowo takie wyzwanie uczy studenta niezależności, odpowiedzialności i daje cenne doświadczenie.

Jednakowoż emigracja inteligentnej, utalentowanej młodzieży nie jest dobra dla kraju. Zjawisko to skutkuje obniżeniem poziomu polskich uniwersytetów szczycących się do tej pory wysokim poziomem edukacji. Co więcej, pozostawanie z dala od rodziny i przyjaciół może osłabić więzy i skutkować powolnym rozpadem najważniejszej wartości w życiu. W dodatku większa liczba wyjeżdżających Polaków zmniejsza liczbę potencjalnych dobrych pracowników. Innymi słowy – kwiat młodzieży polskiej porzucający kraj pozostawia go z osobami średnio zdolnymi i tymi poniżej średniej. W ten sposób prędkość rozwoju kraju jest ograniczona.

Podsumowując, zwiększona liczba młodych Polaków opuszczających kraj, by studiować w Wielkiej Brytanii, ma zarówno dobre, jak i złe strony. Powinny one zostać ostrożnie rozważone przez młodzież przed podjęciem decyzji o wyjeździe.

Podobne wypracowania do Studying abroad - advantages and disadvantages. Essay - Studiowanie za granicą - zalety i wady. Rozprawka