Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Success - a result of hard work or luck? Opinion - Sukces - efekt ciężkiej pracy czy szczęścia? Opinia

Donald Trump used to say that everything in life is a matter of luck. However, some people claim that if you succeed in life it is because of hard work and being lucky has nothing to do with success. To begin with I would like to say what 'success' means to me.

A great man said once: 'Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm'. For me, success is a state of mind and I really believe that all of my dreams can come true. Basically – anything you are able to imagine, you're able to achieve too. It is all up to you.

In my opinion you need to work hard in order to succeed. However you also have to think positive. People who complain all the time, will never achieve their goals. Why? Because they do not believe in it and they are focused on negative aspects. What does it actually mean to be lucky? Being lucky means seizing the opportunities when you see them. It means always to see a bright side of life and handle things in a relaxed matter. It is extremely important to understand that luck has nothing to do with magical power but it comes from experiences. You can find out that you can take advantage of your brain's potential.

Life is full of turns and brings us a lot of surprises. Nowadays, it is not easy to deal with stress and to be optimistic. An old proverb says: 'Failure is often a stepping stone towards success'. This is why a positive attitude is so important. You should never give up and just keep doing what you need to do. It is sure that in the end everything will be just perfect and you will enjoy the fruits of hard work.

It is obvious that hard work and being persistent are the stepping stones on the path to success. Additionally, if you want to be successful in life, you have to be enthusiastic, smiling and full of positive energy. Always appreciate what you already got and never forget about your goal. People who know what they want, will always find a way to achieve their targets.

I do not agree with the opinion that being lucky has nothing to do with success in life. I guess that someone who said it did not know what luck was about. It has been said 'happy-goes-lucky' and it does make sense. In my opinion luck is equally important as a hard work. If you want achieve your goals, you must work your fingers to the bone… and keep smiling.

Tłumaczenie

Donald Trump zwykł powtarzać, że jedyne, co się w życiu liczy, to szczęście. Jednakże niektórzy sądzą, że jeśli osiągasz sukces, jest to tylko i wyłącznie wynik ciężkiej pracy, a szczęście nie ma z tym nic wspólnego. Na początku chciałabym powiedzieć, co znaczy dla mnie słowo „sukces”.

Jak powiedział kiedyś pewien wielki człowiek: „Sukces polega na tym, by iść od porażki do porażki nie tracąc entuzjazmu”. Dla mnie sukces to pewien stan umysłu. Naprawdę głęboko wierzę w to, że wszystkie marzenia mogą stać się prawdą. To, co jesteś w stanie sobie wyobrazić, jesteś w stanie również osiągnąć. Wszystko zależy od ciebie.

Moim zdaniem, by osiągnąć sukces, trzeba być nie tylko pracowitym, ale również pozytywnie nastawionym. Ludzie, którzy cały czas narzekają, nigdy nie osiągną swych celów. Dlaczego? Ponieważ w to nie wierzą i są zbyt skoncentrowani na negatywnych aspektach. Co właściwie oznacza mieć szczęście? Mieć szczęście to wykorzystywać szanse, jakie daje nam życie i zawsze dostrzegać pozytywne strony zaistniałej sytuacji; starać uporać się z kwestiami ze spokojem. Rzeczą niezwykle ważną jest zrozumienie, iż szczęście nie wiąże się z żadną magiczną mocą, lecz pochodzi z doświadczenia. Gdy przyjmiesz to za fakt, przekonasz się, że możesz wykorzystywać potencjał swojego pomysłu.

Życie pełne jest zakrętów i niespodzianek. W dzisiejszych czasach niełatwo radzić sobie ze stresem i pozostawać optymistą. Stare przysłowie mówi: „Porażka jest kolejnym krokiem na drodze to sukcesu”. Dlatego tak ważne jest pozytywne nastawienie. Nigdy nie należy się poddawać i nadal robić to, co powinniśmy. Nie ma wątpliwości, że koniec końców wszystko skończy się dobrze i będziesz cieszył się owocami swojej ciężkiej pracy.  

Nie zgadzam się z opinią, że szczęście nie ma nic wspólnego z sukcesem. Przypuszczam, że osoba, która wypowiedziała się w podobnym tonie, tak naprawdę nie wiedziała, czym jest szczęście. Mówi się „głupi zawsze ma szczęście” i właściwie ma to swoje uzasadnienie. Moim zdaniem, szczęście nie jest wcale mniej istotne od ciężkiej pracy. Jeśli chcesz spełnić swoje marzenia, musisz pracować w pocie czoła i…. uśmiechać się.

TAGI: opinion essay

Podobne wypracowania do Success - a result of hard work or luck? Opinion - Sukces - efekt ciężkiej pracy czy szczęścia? Opinia