Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Description of a job - Opis zawodu

One of possible career choices is to become a teacher. This is a job for those who feel they need to be an educator. A tutor has several duties and responsibilities.

To start with, one of those is passing the knowledge on to the students. This may be very difficult at times as not many pupils are likely to cooperate. Secondly, the teacher is in charge for the children's safety. It can be complicated to keep an eye on each of them because they are very lively. Moreover, teachers are exposed to students' rude or even hostile behaviour. This demands them to be insensitive. Also creating and correcting tests is a challenging process so a tutor has to be patient.

Nevertheless, there are also good sides. Teaching a talented student and helping them develop their abilities is highly rewarding. Such a child can be led and helped in a competition and win it which is very satisfying for the educator. Having accomplished educational success the person can also be victorious in the pedagogical field. Being an example the students follow is truly gratifying.

All in all, the job of a teacher has both good and bad sides. It may be really exhausting and demanding at times. Nevertheless, the level of satisfaction is high as well.

Tłumaczenie

Jednym z możliwych do wybrania zawodów jest zostanie nauczycielem. To praca dla tych, którzy czują potrzebę zostania pedagogiem. Dydaktyk ma kilka obowiązków i odpowiedzialności.

By zacząć, jednym z nich jest przekazać wiedzę uczniom. To może być czasem bardzo trudne, gdyż niewielu uczniów chce współpracować. Po drugie, nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo młodzieży. Dopilnowanie każdego z nich może okazać się trudne, jako że są bardzo żywotni. Co więcej, wykładowca jest narażony na niemiłe lub nawet wrogie zachowanie uczniów. To wymaga od niego bycia niewrażliwym. Także tworzenie i sprawdzanie testów jest wymagającym procesem, więc pedagog musi być cierpliwy.

Niemniej są też dobre strony. Uczenie zdolnego ucznia i pomaganie mu w rozwijaniu jego zdolności jest bardzo wynagradzające. Takie dziecko może zostać poprowadzone w konkursie i wygrać go, co jest bardzo satysfakcjonujące dla nauczyciela. Osiągnąwszy sukces edukacyjny, może też być zwycięskim na polu pedagogiczny. Bycie przykładem dla uczniów jest naprawdę wynagradzające.

Podsumowując, praca nauczyciela ma zarówno dobre, jak i złe strony. Może być naprawdę wyczerpująca i wymagająca od czasu do czasu. Niemniej, poziom satysfakcji jest również wysoki.

Podobne wypracowania do Description of a job - Opis zawodu