Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Will the technological progress make our lives simpler and more interesting or rather bring chaos? (essay) - Czy postęp technologiczny może ułatwić życie i sprawić, że będzie bardziej interesujące czy raczej wprowadzić chaos? (rozprawka)

The ongoing rapid technological progress. How does it affect our lives? Is it good or bad for us? Of course there are both advantages and disadvantages of it. Let's take a closer look on them.
 
Firstly, a thing to acknowledge is that the progress is unavoidable and very quick. Let's focus on its benefits to begin with. It has brought television – a device present in almost every household that provides information and offers entertainment. The computerisation and easy access to the Internet allow us to stay informed about what is going on in the whole wide world. Moreover, it lets us stay in touch with our family and friends who stay away. Also, cell phones enable us to contact people wherever we are. This means that, in need, we can call for help without seeking a public phone, too. Furthermore, the progress also let us make production of many devices much easier and quicker.

However, there are also disadvantages of that trend. No longer is privacy that easy to keep. Portals like facebook or myspace, blogs and so on make details about us visible to any Internet user. Cell phones allow people to call us anywhere we are and anytime they want which may be uncomfortable for us. Also, television and Internet simply steal the time we could spend more productively from us. Moreover, introducing machines into production process results in reducing the number of workplaces and this way influences the unemployment rate.

To sum up, the ongoing progress had both good and bad sides. Nonetheless the profits outweigh the risks. The process will make our lives easier and more attractive rather than bring chaos.

Tłumaczenie

Mający miejsce gwałtowny postęp technologiczny. Jak on wpływa na nasze życia? Czy jest dobry, czy zły dla nas? Oczywiście, istnieją jego dobre i złe strony. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Po pierwsze, trzeba zdawać sobie sprawę, że postęp jest nieunikniony i bardzo szybki. Skupmy się na jego zaletach na początek. Przyniósł on telewizję - narzędzie obecne niemal w każdym domostwie, które zapewnia informacje i oferuje rozrywkę. Komputeryzacja i łatwy dostęp do Internetu pozwalają nam pozostać poinformowanymi o tym, co dzieje się na całym świecie. Co więcej, pozwala nam utrzymać kontakt z rodziną lub przyjaciółmi przebywającymi gdzieś daleko. Ponadto telefony komórkowe umożliwiają nam skontaktowanie się z ludźmi gdziekolwiek jesteśmy. To oznacza też, że w razie potrzeby możemy zadzwonić po pomoc bez szukania budki telefonicznej. Poza tym postęp sprawił, że produkcja wielu urządzeń jest dużo łatwiejsza i szybsza.

Jednakowoż są też wady tego trendu. Nie można już tak łatwo utrzymać prywatności. Portale takie jak facebook lub myspace czy blogi itd. sprawiają, że detale dotyczące nas są widoczne dla każdego użytkownika Internetu. Komórki pozwalają ludziom dzwonić do nas bez względu na to, gdzie jesteśmy i jaka jest pora dnia, co może być dla nas niewygodne. Co więcej, wprowadzenie maszyn do procesu produkcji skutkuje zmniejszeniem ilości stanowisk pracy i wpływa na stopę bezrobocia.

Podsumowując, trwający postęp ma zarówno dobre, jak i złe strony. Niemniej korzyści przeważają ryzyko. Proces ten sprawi, że nasze życia będą łatwiejsze i ciekawsze, a nie wniesie chaos.

Podobne wypracowania do Will the technological progress make our lives simpler and more interesting or rather bring chaos? (essay) - Czy postęp technologiczny może ułatwić życie i sprawić, że będzie bardziej interesujące czy raczej wprowadzić chaos? (rozprawka)