Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Description of London - Opis Londynu

The city of London is the capital of United Kingdom. It is the country's largest city, most populous metropolitan area as well as the largest urban zone in the European Union. It was settled by the Romans in 43 AD. It has been the capital since the eleventh century. The city is divided into two halves by the river named Thames. Also there are thirty-two Boroughs in London. Some of them are well known to every European. These include City, Westminster, Kingston, Greenwich, Fulham and Chelsea. Since the beginning of the existence of the city dates back to almost two thousand years ago, it's hard to characterize the architecture of London's buildings properly.

Moving on to the most distinctive features, one has to remember about the following spots: the Tower and the Tower Bridge, the Big Ben, the Westminster Abbey, the Buckingham Palace, Hyde Park, Tate Modern, Madame Tussauds, British Museum and Piccadilly Circus.

Of course, these are only the most famous tourist attractions of London. There is a lot more to see if one comes here. Considering the inhabitants, London is a multicultural city being home to circa three hundred nationalities. These days there are many Poles, Arabs and Hindu people. When it comes to culture, London is a well-known entertainment European centre. There are numerous theatres, two operas, over sixty museums and art galleries. Regarding to the education, London is one of the major academic centres in the country. It is also a centre of research and development. According to the public transport in London, one has to remember about the famous tube.

Tłumaczenie

Londyn jest stolicą Wielkiej Brytanii. Jest największym w państwie miastem, ma najwięcej mieszkańców i jest największą strefą miejską w Unii Europejskiej. Został założony przez Rzymian w 43 roku. Jest stolicą od XI w. Miasto jest podzielone na dwie połowy przez rzekę o nazwie Tamiza. Również – w Londynie są 32 dzielnice. Niektóre z nich są dobrze znane każdemu Europejczykowi. Zawierają one: City, Westminster, Kingston, Greenwich, Fulham i Chelsea. Trudno przypisać architekturę londyńskich budynków do jednego stylu, skoro początek istnienia miasta datuje się na prawie 2000 lat temu.

Przechodząc do jego cech charakterystycznych, powinno się pamiętać o: Tower i moście Tower, Big Benie, Opactwie Westminster, Pałacu Buckingham, Hyde Parku, Galerii Tate Modern, Madame Tussauds, Muzeum Narodowym i Piccadilly Circus.

Oczywiście, są to tylko najbardziej znane atrakcje turystyczne Londynu. Jest dużo więcej do zobaczenia, kiedy odwiedzi się miasto. Biorąc pod uwagę mieszkańców, Londyn to miasto wielokulturowe, będące domem dla około trzystu narodowości. Dzisiaj jest tam wielu Polaków, Arabów i Hindusów. Jeśli chodzi o kulturę, Londyn jest popularnym ośrodkiem rozrywkowym. Jest tam wiele teatrów, dwie opery, ponad 60 muzeów i galerii. Jeśli idzie o edukację, Londyn jest jednym z ważniejszych ośrodków akademickich w kraju. Jest też ośrodkiem badań i rozwoju. Mówiąc o transporcie publicznym w Londynie, trzeba pamiętać o słynnym metrze.

Podobne wypracowania do Description of London - Opis Londynu