Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Is attenting school necessary? Why do people decide to go to school? (opinion) - Czy szkoła jest niezbędna? Dlaczego ludzie decydują się iść do szkoły? (opinia)

Obviously, people attend school for many reasons. Everyone has some different, convincing reasons. Here you can find out more about some of the main purposes of education and existence of schools.

Expanded knowledge

First of all, some people just need to go to school in order to learn. They are either ambitious or they need a diploma to get a better job or a promotion. They want to earn more money, improve their financial situation and gain a better social status. Others study for their own satisfaction. They would like to develop their interests. Moreover, for some of them taking a degree may be another step to come closer to their life goals.

Environmental pressure
   
Honestly, in my opinion most of the people attend classes because they just 'have to do it'. Obviously, after all, it is their own choice but I would like to highlight the significance of environmental pressure. If you don't graduate, it is sure that your job will be less prestigious. Additionally, you are less appreciated and sometimes it may even make you feel excluded. Sadly, you can notice this negative social phenomenon if you take a look at the students. Great majority of them have decided to go to the university straight after high school just because their parents want them to.

Just for fun

It's hard to believe it but there actually are people who go to school just to have some fun. They really enjoy classes. After all 'coming back to school' makes them feel smarter and, what is even more important, younger. They have a great chance to enhance interpersonal relationships, meet new friends or even new partners! In the end school is a great place to get some interesting experiences. 

As aforementioned, people go to school for many different reasons. If they have a right motivation, it is beyond doubt that they will succeed and will finish their education with a degree. An old proverb says: 'Nobody is perfect'. However, Victor Hugo once said: 'He who opens a school door, closes a prison'.

Tłumaczenie

Oczywiście ludzie chodzą do szkoły z różnych powodów. Każdy ma jakieś (własne) przekonujące. Możesz dowiedzieć się tutaj więcej o głównych powodach istnienia edukacji i szkół.

Poszerzona wiedza

Po pierwsze, niektórzy chodzą do szkoły, by się uczyć. Są ambitni albo potrzebują dyplomu, by dostać lepszą pracę lub awans. Chcą zarabiać więcej, poprawić swoją sytuację finansową i uzyskać lepszy status finansowy. Inni studiują dla własnej satysfakcji, chcą rozwijać swoje zainteresowania. Co więcej, dla niektórych z nich ukończenie edukacji jest po prostu kolejnym krokiem do osiągnięcia życiowego celu.

Presja społeczna

Szczerze powiedziawszy, moim zdaniem większość uczniów chodzi na zajęcia, ponieważ „muszą”. Oczywiście, koniec końców, jest to ich własny wybór, ale chciałabym zwrócić uwagę na rolę presji społecznej. Jeśli nie jesteś absolwentem, rzecz jasna masz niższą pensję, dostajesz mniej prestiżową pracę. Co więcej, cieszysz się mniejszym szacunkiem i czasem możesz nawet poczuć się wykluczony. Niestety, negatywny wydźwięk tej sytuacji można zauważyć spoglądając na studentów. Ogromna większość z nich zdecydowała się pójść na studia tuż po ukończeniu szkoły średniej tylko dlatego, że chcieli tego ich rodzice.

Dla zabawy

Ciężko w to uwierzyć, ale są też tacy, którzy tak naprawdę chodzą na zajęcia dla zabawy. Lekcje naprawdę sprawiają im przyjemność. W końcu „powrót do szkoły” pozwala im poczuć się mądrzejszymi i, co istotniejsze, młodszymi. To świetna okazja, by odnowić kontakty społeczne, spotkać się z nowymi przyjaciółmi, a – kto wie – może nawet poznać nowych partnerów. Szkoła to świetne miejsce na zdobywanie interesujących doświadczeń.

Jak już zostało powiedziane, ludzie uczą się z wielu powodów. Jeśli ich motywacja jest właściwa, nie ma wątpliwości, że odniosą sukces, a ich edukacja zakończy się obroną dyplomu. Stare przysłowie mówi: „Nikt nie jest idealny”. Jednakże jak mawiał Victor Hugo: „Ten kto otwiera drzwi nauce, zamyka drzwi więzieniu”.

Podobne wypracowania do Is attenting school necessary? Why do people decide to go to school? (opinion) - Czy szkoła jest niezbędna? Dlaczego ludzie decydują się iść do szkoły? (opinia)