Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

How do you contribute to the protection of environment? - Jak przyczyniasz się do ochrony środowiska?

I find protection of the environment very important, so I try to put some effort into it.

First of all, I do not litter. I do not drop litter on the ground, in the streets, into the rivers or in the forests. I always throw it out into the wastebaskets. Secondly, I try to segregate the litter. I put plain glass, colourful glass, paper and metal into separate wastebaskets. I also do not throw used batteries and energy-saving lightbulbs away, but I leave them in the special spots where they are collected. Another thing I do is saving water. I do not take long bathes, but just take a shower. I try to save water during the washing up too. Then, when I do the shopping, I do not use these disposable plastic bags that are so hostile to the environment. I have a special linen bag to carry what I bought. And lastly, I do not pollute the air with fumes, but maybe that is because I just don't have a car and mostly walk.

Tłumaczenie

Uważam ochronę środowiska za bardzo ważną rzecz, więc staram się włożyć w to nieco wysiłku.

Przede wszystkim nie śmiecę. Nie rzucam śmieci na ziemię, na ulice, do rzek lub do lasów. Zawsze wrzucam je do koszy na śmieci. Po drugie, staram się segregować śmieci. Wrzucam czyste szkło, kolorowe szkło, papier i metal do osobnych pojemników. Nie wyrzucam także zużytych baterii i żarówek energooszczędnych, ale zostawiam je w specjalnych punktach, gdzie się je zbiera. Kolejna rzecz, jaką robię to oszczędzanie wody. W tym celu nie biorę długich kąpieli w wannie, ale po prostu biorę prysznic. Staram się oszczędzać wodę także podczas zmywania naczyń. Następnie, gdy robię zakupy, nie używam tych jednorazowych plastikowych toreb, które są tak nieprzyjazne dla środowiska. Mam specjalną płócienną torbę na zakupy. I wreszcie, nie zanieczyszczam powietrza spalinami, ale to może dlatego, że po prostu nie mam samochodu i przede wszystkim chodzę pieszo.

Podobne wypracowania do How do you contribute to the protection of environment? - Jak przyczyniasz się do ochrony środowiska?