Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Being a celebrity: description of a picture - Bycie gwiazdą: opis obrazka

picture, description, idol, celebrity, picture description

In this picture we can see a young, handsome man with dark brown hair, which covers his forehead and eyes. If I had to guess, I would say his eyes are blue but it’s really hard to tell from the picture. His face is oval, mouth is slightly open, like he was going to call someone. It seems to me he may be working as a model, so he probably wears designers clothes – white shirt and a dark-blue jacket with a collar. He’s posing very gracefully. The tone of this picture is very calm, careful with colours. I think the author of the photo tried to capture that rare moment of silence when someone is thinking deeply about something. However, it is very hard to even guess what’s on the models mind.

There is nothing behind or in front model in the picture. Beside the man, there is nothing else. We don’t even know where he is. Maybe it’s a room, because this line in the middle of the picture and a shape on the bottom look like a handle. Frankly, this picture is very nice and has some mystery to it.

I like to think that everyone chooses profession based on their dreams. If someone likes glamour, living in the spotlight and all the attention they get – being a model is a great job. There are many advantages of this lifestyle. A model can visit many wonderful places in the world, be in different city week after a week, earn a lot of money in a very short time. But they also pay a big price for it – they spend a lot of time away from home.

I believe that being a model is a very hard job. Models have to watch their weight carefully, be on a specific diet, exercise a lot more than an average person. They must rely on managers, they have to put up with a lot of stress too. Very often models’ problems with anorexia are brought up by the mass media. Considering all of the ups and downs, sacrifices that need to be made and frustration if things don’t go according to a plan, being a model is a real job; a hard one too.

Maybe some of the bad opinions about models are the result of media coverage. Famous models often find themselves on the covers of the best selling magazines and their private life is out in the open. Like with the Hollywood celebrities – people want to know what they do, what they think, when they did a big mistake. It sells. Some of them like the attention and provoke many situation when they can stand in the spotlight, but there are also the ones who like to keep their life private to themselves. They prefer to work on different projects, for example – to launch a new line of cosmetics. They like to work hard and to get the best of life while not getting into trouble at the same time.

In my opinion, it all depends on the character of the model (but also an actor or a singer) and their ability to stand firmly on the ground.

Tłumaczenie

Na tym obrazku możemy zobaczyć młodego, przystojnego mężczyznę z ciemnobrązowymi włosami, które zakrywają jego czoło i oczy. Jeżeli miałabym zgadywać, powiedziałabym, że jego oczy są niebieskie, ale naprawdę ciężko jest to stwierdzić na podstawie tego zdjęcia. Twarz mężczyzny jest owalna, jego usta są delikatnie otwarte, jakby chciał kogoś zawołać. Wydaje się, że mężczyzna może pracować jako model, więc prawdopodobnie jest ubrany w markową odzież – białą bluzkę oraz ciemnoniebieską kurtkę ze stójką. Mężczyzna pozuje z wielką gracją. Zdjęcie jest bardzo stonowane w kolorach. Sądzę, że autor tej fotografii starał się uchwycić ten rzadki moment ciszy, kiedy ktoś jest pogrążony w zadumie. Jednak bardzo ciężko jest nawet zgadnąć, o czym może myśleć model.

Na tym zdjęciu nie ma nic przed ani za modelem. Oprócz mężczyzny nie ma tutaj nic. Nie wiemy nawet, gdzie on się znajduje. Może to jakiś pokój, ponieważ pośrodku zdjęcia znajduje się linia oraz kształt, który przypomina klamkę. Ta fotografia jest bardzo ładna i kryje w sobie pewną tajemnicę.

Wydaje mi się, że każdy wybiera zawód w oparciu o swoje marzenia. Jeżeli ktoś lubi szyk, życie w blasku fleszy oraz chce, aby zwracano na niego uwagę, to bycie modelem jest pracą idealną. Istnieje wiele zalet tego stylu życia. Model może odwiedzić wiele cudownych miejsc na świecie, być co tydzień w innym mieście, zarobić dużo pieniędzy w dość krótkim czasie. Ale zmusi za to zapłacić też dużą cenę – modele spędzają dużo czasu poza domem.

Wydaje mi się, że bycie modelem to ciężka praca. Muszą oni dbać o wagę, przestrzegać odpowiedniej diety, ćwiczyć więcej niż przeciętna osoba. Modele muszą polegać na swoich menadżerach, radzić sobie ze stresem. Bardzo często w mass mediach pojawiają się wzmianki o anoreksji modeli. Biorąc pod uwagę wszystkie wzloty i upadki, poświęcenie oraz frustrację w momentach, kiedy nic nie idzie zgodnie z planem, sądzę, że bycie modelem można uznać za prawdziwą pracę; do tego bardzo trudną.

Całkiem możliwe jest, że zła opinia o modelach i modelkach jest efektem działalności mediów. Znani modele często znajdują się na okładkach najlepiej sprzedających się gazet a ich prywatne życie jest wystawione na widok publiczny. To tak jak z gwiazdami Hollywood – ludzie chcą wiedzieć, co one robią, co myślą, kiedy popełniły jakiś błąd. To się sprzedaje. Niektóre z tych gwiazd lubią taką uwagę i prowokują wiele sytuacji, w których mogą znaleźć się w blasku fleszy, ale są też i takie gwiazdy, które lubią utrzymywać swoje prywatne życie w tajemnicy. One właśnie preferują pracę nad różnymi projektami – jak np. wypuszczenie nowej linii kosmetyków. Lubią pracować ciężko i brać z życia to, co najlepsze, jednocześnie nie pakując się w kłopoty. Sądzę, że powyższe sytuacje w dużej mierze zależą od charakteru modela (a także aktora i piosenkarza) i ich umiejętności stania twardo na ziemi.

Podobne wypracowania do Being a celebrity: description of a picture - Bycie gwiazdą: opis obrazka