Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Description of Christmas customs - Opis bożonarodzeniowych obyczajów

For many people around the world Christmas is the most important holiday in the whole year. It is primarily a Christian holiday but currently it is celebrated by many people in the secular form. Christmas traditionally take place in the end of December but Christmas preparations begin much earlier. There are many customs connected with the holidays.

One of the best-known Christmas symbols is the Christmas tree. Although nowadays people cannot imagine the holiday without a gaily decorated tree in their homes, Christmas tree is a fairly new invention. It was started in Germany by Martin Luther, a protestant theologian. The trees are usually decorated with colourful balls, chains, Christmas lights, tinsel and candies. They are not only placed in people’s homes but also on town squares, in shopping malls or even schools and workplaces. Under a Christmas there is a place for presents that are to be given out on Christmas Day or Christmas Eve and a nativity scene.

There are many more Christmas decorations. In some countries wreaths are placed on house doors or tables. Christmas wreaths are circles made of twig, flowers or other plants decorated with bows or candles. Nowadays more and more people decorate their whole houses for Christmas. They use a lot of lights and sometimes put statues of Santa and elves in their gardens.

Most of people spend Christmas with their families. It is an occasion to see all your relatives in one place. Usually a special dinner is held, with a lot of food prepared especially for the occasion. The menu varies according to the country, region or even family. While in some countries the main course is turkey or goose, in others people feast on fish. There is always a place for something sweet, like gingerbread thins, chocolate cakes or sugar canes.

Christmas is the time of great happiness. That is probably why so many people love it.

Tłumaczenie

Gwiazdka dla wielu ludzi na świecie to najważniejsze święto w roku. Jest to święto głównie chrześcijańskie, ale obecnie jest obchodzone przez wielu ludzi w formie zsekularyzowanej. Święta Bożego Narodzenia są tradycyjnie obchodzone w końcu grudnia, ale przygotowania świąteczne zaczynają się o wiele wcześniej. Istnieje wiele tradycji związanych ze świętami.

Jednym z najbardziej znanych symboli świątecznych jest choinka. Chociaż dzisiaj ludzie nie potrafią sobie wyobrazić swoich domów bez radośnie udekorowanego drzewka, choinka to całkiem niedawny wynalazek. Tradycja została zapoczątkowana w Niemczech przez Marcina Lutra, protestanckiego teologa. Drzewka są zwykle dekorowane kolorowymi bańkami, łańcuchami, światełkami, włosem anielskim i słodyczami. Są stawiane nie tylko w domach, ale też na rynkach miast, w centrach handlowych, a nawet szkołach i miejscach pracy. Pod drzewkiem jest miejsce na prezenty, które rozdaje się w pierwszy dzień świąt lub Wigilię oraz szopkę.

Jest wiele innych świątecznych dekoracji. W niektórych krajach na drzwiach lub stołach umieszcza się wieńce. Wieńce świąteczne to okręgi z gałązek, kwiatów lub innych roślin przystrojone kokardami lub świecami. Dziś coraz więcej ludzi dekoruje na święta całe swoje domy. Używają wielu światełek, a czasem stawiają w ogrodzie figury Mikołaja i elfów.

Większość ludzi spędza Gwiazdkę z rodziną. Jest to okazja, by zobaczyć się z wszystkimi krewnymi w jednym miejscu. Zwykle organizuje się specjalną kolację z dużą ilością jedzenia przygotowanym specjalnie na tę okazję. Menu różni się w zależności od kraju, regionu, a nawet rodziny. Podczas gdy w niektórych krajach główne danie to indyk lub gęś, w innych ludzie zajadają się rybami. Zawsze jest miejsce na coś słodkiego, na przykład pierniczki, ciasto czekoladowe czy cukrowe laski.

Gwiazdka to czas wielkiej radości. Prawdopodobnie dlatego tyle ludzi ją uwielbia.

Podobne wypracowania do Description of Christmas customs - Opis bożonarodzeniowych obyczajów