Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

How to protect environment in our every day life? Essay - Jak chronić środowisko w naszym codziennym życiu? Esej

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

As we all know, our natural environment is endangered by the development of the civilization and technology and by the people who recklessly use them. Anyway, there are things we can do in our everyday life to protect it. They seem to be small and insignificant, but performed by a large number of people, they would mean a lot.

Firstly, we may try not to litter. We can throw the litter to the wastebaskets, not just on the ground, on the grass, to the rivers, in the forests etc. Besides, we can segregate the waste and collect glass, plastic, metal separately. We can also try produce less litter, for instance by using linen carrier bags instead of disposable plastic bags which are really dangerous for the environment. We can also buy less products. Most of the litter are the packagings. Nowadays people buy a lot of food, often more than they need. Why don't we limit the amount of the products we buy? We would spend less money, we would be healthier and slimmer. And of course we would do our environment  a great favour.

Here we come to the next point – saving. Food is not the only thing we can save on. We can also economize on energy and water and just use less of them. Why don't we just have some simple exercise when we are cold instead of turning on the...

Tłumaczenie

Jak wszyscy wiemy, nasze naturalne środowisko jest zagrożone przez rozwój cywilizacji i technologii oraz przez ludzi, którzy lekkomyślnie z nich korzystają. W każdym razie, są rzeczy, które możemy robić codziennie, by chronić nasze środowisko. Wydają się one drobne i nieznaczące, ale wykonywane przez dużą ilość ludzi, znaczyłyby bardzo wiele.

Po pierwsze, możemy starać się nie śmiecić. Możemy wyrzucać śmieci do koszy, nie po prostu na ziemię, na trawę, do rzek, lasów itd. Poza tym możemy segregować odpady i zbierać szkło, plastik, metal osobno. Możemy także starać się produkować mniej śmieci, na przykład używając płóciennych toreb na zakupy, zamiast jednorazowych toreb plastikowych, które są bardzo niebezpieczne dla środowiska. Możemy także kupować mniej produktów. Większość śmieci to opakowania. Obecnie ludzie kupują dużo żywności, nawet więcej, niż potrzebują. Zatem dlaczego by nie ograniczyć ilości produktów, jakie kupujemy? Wydawalibyśmy mniej pieniędzy, bylibyśmy zdrowsi i szczuplesi. I oczywiście bardzo przysłużylibyśmy się środowisku.

Tutaj dochodzimy do następnego punktu – oszczędzania. Jedzenie to nie jest jedyna rzecz, na której możemy oszczędzać. Możemy także rozsądniej gospodarować energią i wodą, i po prostu zużywać ich mniej. Dlaczego nie zażyjemy trochę ruchu, gdy jest nam zimno, zamiast podkręcać ogrzewanie? Im bardziej ogrzany budynek, tym więcej ciepła emituje do atmosfery (efekt cieplarniany). Na świecie takich budynków jest dużo więcej. Możemy także używać żarówek energooszczędnych. Na szczęście wiele urządzeń, na przykład lodówki, zużywają dużo mniej energii teraz niż dwadzieścia lat temu.

Następną rzeczą, jaką możemy zrobić, to ograniczyć podróżowanie samochodem. Jeśli odległość nie jest bardzo duża, możemy iść pieszo lub pojechać rowerem. Będzie to lepsze dla naszego zdrowia i dla środowiska.

Podsumowując, małe rzeczy, jakie robimy codziennie mają duże znaczenie. Gdyby tylko wielu ludzi zdecydowało się robić wspomniane wyżej rzeczy, miałoby to bardzo pozytywny wpływ na nasze środowisko.

Podobne wypracowania