Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

'A job should mean a job for life'. Do you agree or disagree? (opinion) - Praca powinna być pracą na całe życie. Zgadzasz się czy też nie? (opinia)

job, work, lifestyle

Some people ask: 'Does the job for life still exist?'. I think it does. However more and more employees consider a career change. Recent researches prove that in the United States 1 out of 5 people changes job every year, although in some countries the amount is much higher. So does a job should mean a job for life? In my opinion, everything is up to you and your destiny and circumstances.

Oriana Fallaci – an Italian journalist and a writer – once said: 'Glory is a heavy burden, a murdering poison, and to bear it is an art. And to have that art is rare'. It is beyond any doubt that if you are an artist, you will always be one. I do believe in fate. This is why I think that people like artists, doctors, teacers, policemen or firemen are just meant to do what they do.

On the other hand, it is absolutely fine to change a job (but not necessarily a career) once or twice in life. It is not only a matter of money or getting (not getting) a promotion. It happen that sometimes you just need a change in your life in order to become a happier person. There's nothing wrong with self-development. It always seems right to get some new experiences and to meet new friends. Still - do not exaggerate! Do never change horses in midstream!

James Joyce once said: 'A man of genius makes no mistakes; his errors are volitional and are the portals of discovery'. I completely agree with him. Nevertheless, most of us are not 'the men of genius' and we tend to make mistakes in our lives. It is obvious that the first job doesn’t have to be the last one. Especially nowadays when even most of the teenagers have a job, you can’t do the same for the rest of your life. It takes time to find your way and to achieve your goals. I truly believe that each and every one of us is good at something – it doesn't matter if it's cooking, climbing or writing. It may sound weird but for me it seems natural to keep looking for one's destiny.

Obviously, I am aware of the reality and I try to use all the chances that life has to offer. My biggest dream is to do what I love to do and be the best in it and I guess that everyone would like to get a 'job for life'; even though sometimes it takes time to find out who you are meant to be. However it is important not to give up and always be enthusiastic. After all, it is never too late to mend one's ways.

Tłumaczenie

Niektórzy pytają: „Czy istnieje jeszcze coś takiego jak praca na całe życie?”. Ja myślę, że tak. Jednak coraz więcej pracowników bierze pod uwagę zmianę kariery. Ostatnie badania pokazują, że w Stanach Zjednoczonych 1 na 5 badanych zmienia pracę każdego roku, w innych krajach ta liczba jest jeszcze wyższa. Zatem - czy praca powinna być pracą na całe życie? Moim zdaniem wszystko zależy od ciebie, twojego przeznaczenia i okoliczności.

Oriana Fallaci – włoska dziennikarka i pisarka – powiedziała kiedyś: „Chwała to ciężkie brzemię, śmiertelna trucizna i dźwiganie tej chwały to jest właśnie sztuka. Posiadać ją to naprawdę rzadkość”. Nie ulega wątpliwości, że jeśli jesteś artystą, będziesz już nim na zawsze. Wierzę w przeznaczanie i dlatego uważam, że ludzie tacy jak artyści, lekarze, nauczyciele, policjanci czy strażacy są po prostu stworzeni do tego, co robią.

Z drugiej strony, to zupełnie w porządku zmienić pracę (choć nie koniecznie  karierę) raz czy dwa razy w życiu. To nawet nie jest kwestia pieniędzy czy otrzymania awansu (niemożności otrzymania awansu). Czasem potrzebne są zmiany w życiu, by poczuć się szczęśliwszym. Nie widzę nic złego w samorozwoju. Zawsze dobrze jest zdobyć nowe doświadczenia i poznać nowych ludzi. Jednak - co za dużo to nie zdrowo!

„Geniusz się nie myli, wszystkie jego błędy są zamierzone i stanowią bramę do nowych odkryć” - powiedział James Joyce i w zupełności się z nim zgadzam. Mimo to większość z nas do geniuszy się nie zalicza, więc zdarzają nam się w życiu omyłki. Oczywistym wydaje się więc fakt, że pierwsza praca z reguły nie jest tą ostatnią. Zwłaszcza obecnie, kiedy pracować zaczynają już nastolatki, trudno jest zajmować się tym samym przez całe życie. Odnalezienie własnej drogi i osiągnięcia celów życiowych wymaga czasu. Ja jednak naprawdę wierzę, ze każdy z nas jest w czymś dobry – to bez znaczenia, czy jest to gotowanie, wspinaczka czy pisanie.

Może zabrzmi to dziwnie, ale dla mnie zupełnie naturalnym jest poszukiwanie własnego przeznaczenia. Oczywiście, jestem świadoma rzeczywistości i staram się wykorzystywać wszystkie szanse, jakie daje mi życie. Moim największym marzeniem jest robić w życiu to, co kocham najbardziej i być w tym jak najlepsza i przypuszczam, że każdy chciałby znaleźć swoją „pracę życia”. Mimo iż czasem odpowiedź na pytanie, „kim powinienem być”, nie przychodzi od razu, warto czekać i się nie poddawać. W końcu - na poprawę nigdy nie jest za późno.

Podobne wypracowania do 'A job should mean a job for life'. Do you agree or disagree? (opinion) - Praca powinna być pracą na całe życie. Zgadzasz się czy też nie? (opinia)