Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

My plans for the future - Moje plany na przyszłość

Many of my colleagues still don’t know what they want to do when they graduate from high school. Not me. Personally, I have some very specific plans and goals that I want to achieve in the future.

First of all, after I graduate, I want to go to college. University education is very important to me. I hope the studies will help me find a good job later in life. Also, I think that getting a university degree would be a great personal achievement and a source of pride. I want to get to Warsaw University or Adam Mickiewicz University in Poznań and study Political Science there. Politics has always fascinated me. I want to learn more about the functioning of political parties and the world of politics and politicians. I would like to rent an apartment and live there with my friend. Probably I will study a lot but also meet new people and go to concerts and parties.

Secondly, when I’m a university student I want to find a part-time job. In this way I will, partially, support myself. Plus, it would give me some work experience. I would like to work in a student magazine or a radio station. I think working as a journalist would be fascinating. I would meet a lot of people, maybe even some celebrities or local politicians. I hope it will be a nice start of my career. A lot of Polish journalists’ first jobs were in the student media.

After graduating from university, I would like to be a journalist. I see myself as a political correspondent in Warsaw, who interviews Polish politicians in the corridors of the parliament. I would love to have an opportunity to work for a news channel, for example TVN24. I dream of my own TV programme. The person that I respect a lot is Katarzyna Kolenda-Zaleska. I think she is very professional and always has something interesting to say. In the future, I would like to be like her.

Tłumaczenie

Wielu z moich kolegów i koleżanek nie wie, co chcą robić, kiedy skończą szkołę średnią. Nie ja. Osobiście mam bardzo konkretne plany i cele, które chcę osiągnąć w przyszłości.

Po pierwsze. kiedy skończę szkołę, chcę pójść na studia. Wyższe wykształcenie jest dla mnie bardzo ważne. Mam nadzieję, że studia pomogą mi w późniejszym życiu znaleźć dobrą pracę. Myślę też, że uzyskanie dyplomu wyższej uczelni byłoby wielkim osobistym sukcesem i powodem do dumy. Chcę dostać się na Uniwersytet Warszawski lub Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studiować tam politologię. Polityka zawsze mnie fascynowała. Chcę dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu partii politycznych, świecie światowej polityki i politykach. Chciałabym wynająć mieszkanie i zamieszkać tam razem z przyjaciółką. Prawdopodobnie będę się dużo uczyć, ale też poznam nowych ludzi i będę chodzić na koncerty i imprezy.

Po drugie, kiedy będę studentką, chcę znaleźć pracę na niepełen etat. W ten sposób częściowo będę się sama utrzymywać. Dodatkowo zdobędę doświadczenie zawodowe. Chciałabym pracować w czasopiśmie studenckim lub rozgłośni radiowej. Myślę, że praca dziennikarki byłaby fascynująca. Spotykałabym się z wieloma ludźmi, może nawet ze sławami lub lokalnymi politykami. Mam nadzieję, że będzie to znakomity początek mojej kariery. Wielu polskich dziennikarzy zaczynało w mediach studenckich.

Po skończeniu studiów chciałabym zostać dziennikarką. Chcę zostać korespondentem politycznym w Warszawie, który przeprowadza wywiady z polskimi politykami na korytarzach parlamentu. Bardzo chciałabym móc pracować w informacyjnej stacji telewizyjnej, na przykład w TVN 24. Marzę o własnym programie telewizyjnym. Osoba, którą bardzo szanuję, to Katarzyna Kolenda-Zaleska. Uważam, że jest profesjonalistką i zawsze ma coś interesującego do powiedzenia. W przyszłości chciałabym być taka jak ona.

Podobne wypracowania do My plans for the future - Moje plany na przyszłość