Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

CV - Życiorys

Curriculum Vitae

Joanna Smith
Address: 10 Downing Street, London
Address to send post to: as above
Date of birth: 17.10.1985
Marital status: Single
Telephone number:  +88 127 399 383
Email: [email protected]

Educational Background:
2001 – 2004 – Nelson's High School in London
2004 – 2009 – Medical University of London, 1st Medical Faculty

Course of professional career:
07.2009 – now – Internship in the Children's Teaching Hospital in London
10.2007 – 06.2008 – Teaching younger students as a member of Surgical Science Circle

Additional activities:
10.2005 – 06.2009  – Parting in Students’ Surgical Science Circle by the Clinic of General Surgery, Oncological Surgery and Thoracosurgery of Central Clinical Hospital of MoD in London
09. 2005 – 05.2007 – Activity in British Red Cross’ local section in London

Languages:
- Spanish – Advanced, certified by: Certificate of Advanced Spanish acquired in 2005
- German – Intermediate
- Latin – Medical terminology

Additional skills:
- Proficient computer literacy (MS Office, Internet, graphic programs)
- High communication and organization
- Driving licence
- Handling of ultrasound and electrocardiograph
- Performing first aid

Subjects of interest:
Medicine, foreign languages, culture and manners of Peru, music, books, film, motor sports, photography, fashion

Tłumaczenie

Curriculum Vitae

Joanna Smith
Adres: ul. Downing 10, Londyn
Adres do korespondencji: jak wyżej
Data urodzenia: 17.10.1985
Stan cywilny: Single
Numer telefonu:  +88 127 399 383
Email: [email protected]


Wykształcenie
2001 – 2004 – Liceum im. Nelsona w Londynie
2004 – 2009 – Londyński Uniwersytet Medyczny, 1-szy Wydział Lekarski

Doświadczenie zawodowe
07.2009 – teraz – Staż w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Londynie
10.2007 – 06.2008 – Nauczanie młodszych studentów, jako członkini Naukowego Koła Chirurgicznego

Dodatkowa działalność:
10.2005 – 06.2009  – Działalność w Studenckim Chirurgicznym Kole Naukowym przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Torakochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Londynie
09. 2005 – 05.2007 – Działalność w rejonowym oddziale Brytyjskiego Czerwonego Krzyża w Londynie

Języki:
- hiszpański – Poziom zaawansowany, poświadczony certyfikatem: Certificate of Advanced Spanish zdobytym w roku 2005
- niemiecki – Poziom średnio zaawansowany
- łaciński – Terminologia medyczna

Dodatkowe umiejętności:
- Sprawna obsługa komputera z oprogramowaniem w środowisku Windows (pakiet MS Office, Internet)
- Rozwinięte umiejętności komunikacyjne i organizacyjne
- Prawo jazdy kategorii B
- Obsługa ultrasonografu i elektrokardiografu
- Udzielanie pierwszej pomocy

Zainteresowania:
Medycyna, języki obce, kultura i obyczaje Peru, muzyka, książki, film, motoryzacja, fotografia, moda

TAGI: my life job

Podobne wypracowania do CV - Życiorys