Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Global problems and issues: poor and homeless. Description of a picture - Światowe problemy i kwestie: biedni i bezdomni. Opis obrazka

homeless, poverty, problems, people, picture, description, picture description

Exemplary questions:

What/who can you see in the picture? What kind of a situation may be presented here? What kind of a problem may be brought up here? What can this picture stand for? What kind if a story may be connected to it?

Exemplary answer:

In the picture, I can see an elderly man kneeling on some kind of a bag with clothes. Before him, there lies a book he's reading and a box for money. He has a black outfit and a red cap. He reaches out his hand for some change. His skin shows he's been living on the street for a considerable time now.

The problem that the picture illustrates is homelessness and beggars. It's a trouble of a wide extent these days, especially in big cities. Due to decrepitude of the government, lack of social care and indifference of the society, those people are forced to live miserable lives. They're left with no means to live on, often no warm clothes and no medication for their illnesses. They are banished from social life and are forced to beg for money in the streets in order not to die of starvation.

On the other hand, some of those people know exactly what to do to live a steady life. Some beggars can 'ear' more than a factory worker can a month. Why would they go and look for a job then? It's just more lucrative.

The problem will not go away on its own unless the government and city councils change their policy.

Tłumaczenie

Przykładowe pytania:

Co widzisz na obrazku? Jaka sytuacja może być tutaj zaprezentowana? Jaki problem może być tu poruszany? Co może symbolizować ten obrazek? Jaka może wiązać się z nim historia?

Przykładowa odpowiedź:

Na zdjęciu widzę starszego mężczyzna klęczącego na jakiejś torbie z ubraniami. Przed nim leży książka, którą czyta i pudełko na pieniądze. Ma czarny strój i czerwoną czapkę. Wyciąga rękę po drobniaki. Jego skóra pokazuje, że mieszka na ulicy już przez długi czas.

Problem, który przedstawia obrazek, to bezdomność i żebractwo. Jest to problem o szerokim zasięgu dzisiaj, szczególnie w dużych miastach. Ze względu na nieudolność rządu, brak opieki społecznej i obojętność społeczeństwa, ci ludzie zmuszeni są do prowadzenia nędznego życia. Pozostawieni bez środków do życia, często bez ciepłej odzieży i lekarstw na ich choroby. Są to wyłączeni z życia społecznego i są zmuszeni żebrać o pieniądze na ulicy, aby nie umrzeć z głodu.

Z drugiej jednak strony niektórzy z tych ludzi dobrze wiedzą, co robić, żeby móc prowadzić ustabilizowane życie. Niektórzy żebracy mogą „zarobić” więcej miesięcznie niż robotnik w fabryce. Dlaczego zatem mieliby iść i szukać pracy? To jest po prostu bardziej opłacalne.

Problem nie zniknie sam z siebie, chyba że rząd i rady miejskie zmienią swoją politykę.

Podobne wypracowania do Global problems and issues: poor and homeless. Description of a picture - Światowe problemy i kwestie: biedni i bezdomni. Opis obrazka