Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

My favourite television programme - Mój ulubiony program telewizyjny

My favourite television programme is called 'Talks in progress'. It is a talk show hosted by a journalist Ewa Drzyzga.

To her programme, the host invites common people who have lots of different problems, which are quite often controversial, and she talks to them about these issues. Each episode of the programme touches upon a particular subject. People she hosts seem often scary, hideous or funny to the audience. For example, once Drzyzga invited a few extremely obese women, another time she hosted people with faces monstrously deformed by different diseases. There was also a show in which she hosted teenage girls whose style, too dark and gothic, in one case, and too sweet and pinky in the other, turned out to be a nuisance to their parents. The sweet pinky girl became famous because of her appearance in the programme, however it wasn't a good kind of fame – many spectators just laughed at her childish behaviour. Another episode I remember was the one during which the guests were young women who mindlessly copied the style of one of most famous Polish pop singers – Doda.

I like this programme, because I am able to see how much people differ thanks to it, how serious problems they have or how much crazy or twisted they are. I like it also because it gives me some strong emotions – I can laugh, feel disgusted or excited. The way Ewa Drzyzga hosts this programme also meets my requirements. I think she is able to sense the way of thinking of her guests and talks to them either compassionately, when they seem to need it or slightly ironically, when she talks to a person who actually behaves ridiculously but is not aware of it.

I hope that „Talks in progress” will be broadcasted for a long time and that the host will find even more interesting people to talk to.

Tłumaczenie

Mój ulubiony program telewizyjny to „Rozmowy w toku”. Jest to talk show prowadzony przez dziennikarkę, Ewę Drzyzgę.

Gospodyni zaprasza do swojego programu zwykłych ludzi, którzy mają mnóstwo rozmaitych problemów, nierzadko kontrowersyjnych, i rozmawia z nimi o tych kwestiach. Każdy odcinek programu porusza konkretny temat, a ludzie, których gości, są często przerażający, obrzydliwi lub zabawni. Na przykład pewnego razu Drzyzga zaprosiła kilka niesamowicie otyłych kobiet, innym razem gościła ludzi o twarzach potwornie zniekształconych przez różne choroby. Był jeden program, w czasie którego gościła nastoletnie dziewczęta, których styl ubierania, zbyt mroczny i gotycki w przypadku jednej, i zbyt słodki i różowy u drugiej, stanowił jak się okazało utrapienie dla ich rodziców. Słodka i różowa dziewczyna zyskała sławę przez swój udział w programie, jednakże nie był to ten dobry rodzaj sławy – wielu widzów po prostu śmiało się z jej dziecinnego zachowania. Inny odcinek, który utkwił mi w pamięci, to ten, w którym gośćmi były młode kobiety bezmyślnie naśladujące styl jednej z najsławniejszych polskich piosenkarek pop – Dody.

Lubię ten program, ponieważ dzięki niemu mogę zobaczyć, jak bardzo ludzie się różnią, jak poważne problemy mają albo jak bardzo szaleni czy skrzywieni są. Lubię go także dlatego, ponieważ dostarcza mi silnych emocji – mogę się śmiać czuć się zniesmaczona lub poruszona. Sposób, w jaki Ewa Drzyzga prowadzi ten program, także sprostuje moich wymaganiom. Myślę, że potrafi ona wyczuć sposób myślenia swoich gości i rozmawia z nimi albo w sposób pełen zrozumienia, gdy wydają się tego potrzebować, albo lekko ironiczny, gdy rozmawia z osobą, która de facto zachowuje się absurdalnie, ale nie jest tego świadoma.

Mam nadzieję, że „Rozmowy w toku” będą emitowane jeszcze przez długi czas i że gospodyni znajdzie jeszcze wiele interesujących ludzi do porozmawiania.

Podobne wypracowania do My favourite television programme - Mój ulubiony program telewizyjny