Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

How to spend winter holidays? - Jak spędzić ferie zimowe?

For me, the most interesting way to spend my winter holidays is to play outdoors and do sports. During a normal week I have no time to go skiing or skating. I have a lot of work at school and I am also learning French two times a week at a language school. Of course, there is the housework that needs to be done: vacuuming, taking out garbage, taking my dog for a walk etc. There is simply no time to go out for a few hours. And what’s the use of going skiing, if you worry all the time about going back?

During winter holidays, on the other hand, I have plenty of time to do what I want . I live in a mountain region so my family doesn't have to travel a lot in order to go skiing. We simply pack our equipment to the car, dress in special clothes, go skiing and return the same day. I love skiing. It is a great way of spending time. You move all the time, which is a good thing, because everyone should do some physical exercise. Still, you don’t need a lot of energy and it is not very tiring. I have been skiing since I was 10 years old. I think I am quite good at it. I tried snowboarding once and it was also a lot of fun. I think I will ask my parents to buy me a snowboard in some time. There are also other activities that I like to do outdoors in winter. Together with my younger brother, we throw snowballs at each other and build a snowman or an igloo.

I also like ice skating. In my home town there is a skating rink which is very popular with the inhabitants. If you don’t have your own skates, you can borrow a pair at a small fee. The skating rink stays open all day long. After the sunset, they turn on special lighting, so you can skate also after dark. During winter holidays I often go there with my friends. We always have a great time ice skating. There is also one more thing that I like to do during winter holidays. It’s the right time to start preparations for Easter! Together with my mum we are trying to decide what to bake for the holiday. I love gingerbread, and so does my mum. Each year we try to find a new gingerbread recipe and try it out. To make gingerbread, you need to make the dough some time before you want to bake it. Winter holidays is the best time to do that.

To summarize, I like winter holidays a lot. During that time, I can do a lot of things that I like: I ski, skate and bake.

Tłumaczenie

Dla mnie najciekawszą formą spędzania ferii zimowych jest zabawa na wolnym powietrzu i uprawianie sportów. W zwykłym tygodniu nie mam czasu na to, żeby jeździć na nartach lub łyżwach. W szkole mam dużo nauki, a także uczę się francuskiego dwa razy w tygodniu w szkole językowej. Oczywiście są i prace domowe, które trzeba wykonać: odkurzanie, wynoszenie śmieci, wyprowadzanie mojego psa na spacer itd. Nie ma po prostu czasu, żeby gdzieś wyjść na kilka godzin. A po co wybierać się na narty, jeśli ciągle się martwisz, że musisz wracać?

Natomiast podczas ferii zimowych mam dużo czasu, żeby robić to, co chcę. Mieszkam w regionie górskim, więc moja rodzina nie musi długo podróżować, żeby pojechać na narty. Po prostu ładujemy nasz sprzęt do samochodu, ubieramy się w specjalne ubrania, jedziemy na narty i wracamy tego samego dnia. Uwielbiam jazdę na nartach. To wspaniały sposób spędzenia czasu. Ciągle się ruszasz, co jest dobre, bo każdy powinien zaznać trochę wysiłku fizycznego. Nie potrzeba jednak wiele energii i nie jest to bardzo męczące. Jeżdżę na nartach, od kiedy skończyłam 10 lat. Myślę, że jestem w tym całkiem dobra. Raz próbowałam jazdy na snowboardzie i to też była dobra zabawa. Myślę, że za jakiś czas poproszę rodziców, żeby kupili mi snowboard. Są też inne aktywności, które lubię robić na wolnym powietrzu w zimie. Ja i mój młodszy brat rzucamy w siebie śnieżkami i budujemy bałwana albo igloo.

Lubię też jeździć na łyżwach. W moim mieście jest lodowisko, które jest bardzo popularne wśród mieszkańców. Jeśli nie ma się własnych łyżew, można pożyczyć parę za drobną opłatą. Lodowisko jest otwarte przez cały dzień. Po zachodzie słońca włączają specjalne oświetlenie, więc można jeździć także po zmroku. Podczas ferii często chodzę tam z przyjaciółmi. Zawsze się dobrze bawimy jeżdżąc. Jest jeszcze jedna rzecz, którą lubię robić podczas ferii. To dobry czas na rozpoczęcie przygotowań do Wielkanocy! Razem z mamą próbujemy zdecydować co upiec na święta. Uwielbiam piernik i moja mama też. Każdego roku staramy się znaleźć nowy przepis i go wypróbować. Aby zrobić piernik, trzeba przygotować ciasto jakiś czas przed jego upieczeniem. Ferie zimowe to najlepszy czas na zrobienie tego.

Podsumowując, bardzo lubię ferie zimowe. W tym czasie mogę robić dużo rzeczy, które lubię: jeździć na nartach, na łyżwach i piec.

Podobne wypracowania do How to spend winter holidays? - Jak spędzić ferie zimowe?