Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

First day at school - Pierwszy dzień w szkole

In the morning I got up early and dressed in smart clothes: a dark skirt, a white blouse and black shoes. I also had a small black bag. It was a special day – the first school day after the holidays. I was sad that the holidays was over and that from then on I would have to get up early almost everyday and study a lot constantly. But when I was walking to my school I thought that it would be nice to see all my classmates again.

When I got to the school yard there were already many students waiting, everyone dressed in black and white clothes. I started looking around to locate my friends. Soon I saw them, came closer and said 'hello'. We were all happy so see each other. Some of my friends looked different than I remembered them: they had new haircuts and one person even changed her hair colour. We started to chat and tell each other how we had spend our holidays. Many people went abroad and they had some really interesting stories to tell.

A few minutes later we heard the voice of the schoolteacher on the speakers. She welcomed all the students and wished us good marks in the coming year. She also made some important announcements and reminded us about the school regulations. Finally she introduced us to two new teachers that joined our school. They were young and looked friendly. After the meeting with the headteacher we went to our classroom to meet our class teacher. She also welcomed us. Then she gave us our lesson plan for the following term. It turned out that we would have more lessons than last year which was not very nice. We also talked about the school trips that we could take during the school year. Our teacher asked us where we would like to go and we came up with many propositions. I said I would like to go to Tatra mountains, but not everyone liked this idea.

After the meeting I stood with some of my best friends in front of the school and we chatted for some time. This was the end of my first day at school.

Tłumaczenie

Rano wstałam i ubrałam się w eleganckie ubranie: ciemną spódnicę, białą bluzkę i czarne buty. Miałam też małą czarną torebkę. Był to wyjątkowy dzień – pierwszy dzień szkoły po wakacjach. Byłam smutna, że wakacje już się skończyły i że od teraz będę musiała prawie codziennie wstawać wcześnie rano i ciągle dużo się uczyć. Ale kiedy szłam do szkoły, pomyślałam że będzie miło znowu zobaczyć moich kolegów ze szkoły.

Kiedy dotarłam na szkolne podwórko, czekało tam już wielu uczniów, wszyscy ubrani w czarno-białe ubrania. Zaczęłam się rozglądać, żeby zlokalizować moje przyjaciółki. Wkrótce je zobaczyłam, podeszłam bliżej i przywitałam się. Cieszyłyśmy się, że znowu się widzimy. Niektóre z moich przyjaciółek wyglądały inaczej, niż je zapamiętałam: miały nowe fryzury, a jedna osoba nawet zmieniła kolor włosów. Zaczęłyśmy rozmawiać i opowiadać sobie, jak spędziłyśmy wakacje. Wiele osób wyjechało zagranicę i mieli do powiedzenia naprawdę ciekawe historie.

Kilka minut później usłyszałyśmy z głośników głos dyrektorki szkoły. Powitała wszystkich uczniów i życzyła nam dobrych stopni w nadchodzącym roku. Miała też kilka ważnych ogłoszeń i przypomniała nam o regulaminie szkoły. Na koniec przedstawiła nam dwie nowe nauczycielki, które dołączyły do naszej szkoły. Były młode i wyglądały przyjaźnie. Po spotkaniu z dyrektorką poszłyśmy do naszej klasy, żeby spotkać się z wychowawczynią. Ona także nas powitała. Potem dała nam nasz plan lekcji na najbliższy semestr. Jak się okazało, mieliśmy mieć więcej lekcji niż rok wcześniej, co nie było miłe. Rozmawialiśmy też o wycieczkach szkolnych, które mogliśmy odbyć podczas roku szkolnego. Nasza nauczycielka zapytała gdzie chcielibyśmy pojechać, a my wystosowaliśmy wiele propozycji. Ja powiedziałam, że chciałabym pojechać w Tatry, ale nie każdemu spodobał się ten pomysł.

Po spotkaniu stałam przez chwilę ze swoimi najlepszymi przyjaciółkami przed szkołą i rozmawiałyśmy. To był koniec mojego pierwszego dnia w szkole.

Podobne wypracowania do First day at school - Pierwszy dzień w szkole