Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Description of Thanksgiving - Opis Święta Dziękczynienia

Thanksgiving is an American holiday known to many non-Americans through films and TV series. It is one of the most important (among with the Fourth of July) American traditions that is closely linked with the history of the nation and has been celebrated for almost four centuries.

The tradition of holding a Thanksgiving dinner goes back to 1619. It started as a feast to celebrate the arrival of spring and passing of the winter held by the Plymouth Pilgrims and the native people of North America. They wanted to give thanks to the Lord for helping them survive the hash winter months. It was the occasion to express joy and gratitude. Food eaten during the first Thanksgiving such as turkey, pumpkin and squash is still present on the Thanksgiving menu of the majority of the Americans.

Thanksgiving is an important and happy event for the majority of the inhabitants of the United States. It is the time spend usually with one’s family and sometimes friends. People eat special food traditionally served for the dinner: roast turkey with sweet potatoes and cranberry sauce, sweet corn, and pumpkin pie for the dessert. Before the dinner starts, family members pray and give thanks for all the good things that happened to them in the passing year.

Another thing that is strongly connected with Thanksgiving are parades held in many American cities. They consist of large balloons, decorated platforms and marching bands. They are joyful and colourful events. The largest parades are broadcast live on national television. The biggest and most famous parade is Macy’s Thanksgiving Day Parade held in New York. Also, Thanksgiving is linked with American football. Many football games take place on this day, with Americans either watching them on TV or playing football themselves in their back yards and playfields.

To sum up, Thanksgiving is a very happy event that unites families and friends all across the United States.

Tłumaczenie

Święto Dziękczynienia to święto znane wielu nie-Amerykanom dzięki filmom i serialom. To jedno z najważniejszych (obok Czwartego Lipca) amerykańskich świąt, mocno związane z historią tego narodu i obchodzone od prawie czterech wieków.

Tradycja organizowania kolacji z okazji Święta Dziękczynienia sięga roku 1619. Zapoczątkowane zostało przez ucztę Pielgrzymów i Indian Ameryki Północnej z okazji nadejścia wiosny i odejścia zimy. Chcieli oni podziękować Bogu za przetrwanie srogich zimowych miesięcy. Była to okazja, by okazać radość i wdzięczność. Jedzenie spożywane podczas pierwszego Święta Dziękczynienia takie jak indyk, dynia, i kabaczek są nadal obecne w świątecznym menu większości Amerykanów.

Święto Dziękczynienia to ważne i radosne wydarzenie dla większości mieszkańców Stanów Zjednoczonych. To czas zwykle spędzany z rodziną, a czasem z przyjaciółmi. Na kolację je się wyjątkowe tradycyjne potrawy: pieczonego indyka ze słodkimi ziemniakami i sosem żurawinowym, kukurydzę i ciasto dyniowe na deser. Zanim zacznie się kolacja, członkowie rodziny modlą się i dziękują za wszystkie dobre rzeczy, które ich spotkały w mijającym roku.

Kolejna rzecz silnie związana ze Świętem Dziękczynienia to parady organizowane w wielu amerykańskich miastach. Składają się one z kolorowych wielkich balonów, udekorowanych platform i maszerujących orkiestr. Są to wydarzenia radosne i kolorowe. Największe parady są transmitowane na żywo w ogólnokrajowej telewizji. Największa i najbardziej znana parada to Macy’s Thanksgiving Day Parade odbywająca się w Nowym Jorku. Święto Dziękczynienia jest też związane z futbolem amerykańskim. W ten dzień odbywa się wiele rozgrywek, a Amerykanie oglądają je w telewizji lub sami grają w futbol w swoich ogródkach i na boiskach.

Podsumowując, Święto Dziękczynienia to szczęśliwe wydarzenie jednoczące rodziny i przyjaciół w całych Stanach Zjednoczonych.

Podobne wypracowania do Description of Thanksgiving - Opis Święta Dziękczynienia