Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

New Year's Eve - description - Sylwester - opis

New Year’s Eve is an annual celebration held worldwide on the 31st of December. It marks the end of the year and the transition to the new one. People all around the world celebrate the occasion and it is a very joyful moment.

In most countries on New Year’s Eve people traditionally party with their friends. In Poland people may attend balls in restaurants for which they need to dress in smart clothes. They need to pay for the entrance and reservations need to be made in advance as the parties are very popular. Other people prefer 'prywatki' or small parties organized in apartments or houses only for groups of close friends. Another popular way of celebrating the arrival of the new year is going to a town square.

Most of the towns and cities across the country organize concerts and fireworks shows which start when the clock strikes midnight. Some fireworks shows are truly spectacular and last for many minutes. Individuals may also buy their own fireworks and make their own small firework shows. Traditionally people drink champagne and wish each other a happy new year. There are also other interesting ways to celebrate. Many people decide to wait for the new year in cinemas or concert halls.

There are other traditions that people in various countries obey. In London the arrival of the new year is customarily announced by the ringing of the Big Ben. In other places, for example Ireland, people may hear church bells. In Mexico and Italy people believe that wearing new red underwear will bring them good luck in the coming year. In Ecuador people prefer yellow. In many counties, for example Spain and Mexico, people eat twelve grapes while counting down to the new year. Danes, in turn, have a very unusual tradition – they throw plates at their friends’ and relatives’ doors.

New Year’s Eve parties are supposed to be the best parties of the whole year. It’s the day when you can have the time of your life.

Tłumaczenie

Sylwester to coroczne święto odbywające się 31. grudnia na całym świecie. Oznacza koniec roku i przejście do nowego. Ludzie na całym świecie świętują z tego powodu i jest to bardzo radosny moment.

W większości krajów ludzie w Sylwestra tradycyjnie świętują ze swoimi przyjaciółmi. W Polsce wiele osób idzie na bale w restauracjach, na które muszą się elegancko ubrać. Za wejście trzeba zapłacić, a rezerwacje trzeba robić wcześniej, ponieważ przyjęcia te są bardzo popularne. Inni preferują „prywatki”, małe imprezy organizowane w mieszkaniach lub domach, tylko dla grupy bliskich przyjaciół. Inny popularny sposób świętowania nadejścia nowego roku to pójście na rynek miasta. Większość miasteczek i miast w całym kraju organizuje koncerty i pokazy fajerwerków zaczynające się, kiedy zegar wybije północ. Niektóre pokazy fajerwerków są naprawdę niezwykłe i trwają wiele minut. Indywidualne osoby też mogą kupić własne fajerwerki i zorganizować własny pokaz. Tradycyjnie ludzie piją szampana i życzą sobie szczęśliwego nowego roku. Są też inne interesujące sposoby świętowania. Wiele osób decyduje się czekać na nowy rok w kinach lub salach koncertowych.

Istnieją inne tradycje przestrzegane w różnych państwach. W Londynie nadejście nowego roku jest zwyczajowo ogłaszane dzwonieniem Big Bena. W innych miejscach, na przykład Irlandii, ludzie mogą usłyszeć kościelne dzwony. W Meksyku i Włoszech ludzie wierzą, że noszenie czerwonej bielizny przyniesie im szczęście w nadchodzącym roku. W Ekwadorze ludzie wolą kolor żółty. W wielu krajach, na przykład Hiszpanii i Meksyku, ludzie odliczając do północy zjadają dwanaście winogron. Za to Duńczycy mają bardzo niezwykły zwyczaj – rzucają talerzami w drzwi swoich przyjaciół i rodziny.

Przyjęcia sylwestrowe mają być najlepszymi imprezami w całym roku. To dzień, kiedy możesz zabawić się jak nigdy indziej.

Podobne wypracowania do New Year's Eve - description - Sylwester - opis