Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Holidays in Poland - customs of the All Saints' Day in Poland. Description - Święta w Polsce - tradycje święta Wszystkich Zmarłych w Polsce

First of all, the All Saints' Day or Solemnity of All Saints in Poland is a Catholic holiday celebrated on November 1st. Its purpose is to honour all the dead, both known and unknown.

The tradition begins with the Celtic festivity of Samhain. Weird as it may seem for our ancestors it has been a sign that a new year had begun. This originates from the fact that most of them were farmers and, in their belief, a new year began when they had seeded the winter wheat. Moreover one may also find out that this day falls on the supposed date of the beginning of the great flood from the Old Testament. This way it can mean that what we're celebrating is the death of the people who drowned during the great flood.

Moving on to the customs, I believe that it's worth mentioning that November 1st is free of work. Thus, many people travel, often to distant places, to visit the graves of their family. There they light a candle, decorate the tomb with flowers and pray for the soul of the deceased.

Furthermore, November 2nd is a church holiday as well. It is called All Souls' Day or Commemoration of all the Faithful Departed and is not much popular in Poland. This may be caused by it not being a free day. Originally it was meant to be a day to commemorate the loved ones that have passed away. Catholics go to church and pray for all the souls of the people that no longer are with the living but still have not entered the Heaven and stay in the Purgatory.

Concluding, the All Saints' Day and the All Souls' Day are festivities of reflection and wistfulness over the ones that have ceased to be. Celebrated most commonly among Catholics the followers of other religions recognize it as well.

Tłumaczenie

Po pierwsze, Dzień Wszystkich Świętych, lub krótko – Wszystkich Świętych, w Polsce jest katolickim świętem obchodzonym 1. listopada. Ma na celu oddanie czci wszystkim zmarłym, tym znanym i nieznanym.

Tradycja zaczyna się z celtyckim świętem Samhain. Dziwne, jakby mogło się wydawać, dla naszych przodków było ono znakiem, że zaczął się nowy rok. Bierze się to stąd, że większość z nich była rolnikami i według ich przekonań nowy rok zaczynał się, kiedy posadzili zboże ozime. Co więcej, można również znaleźć przesłania o tym, że dzień ten wypada w dzień rozpoczęcia się biblijnego potopu. W ten sposób czcimy też pamięć tych, którzy utonęli w tamtym czasie.

Przechodząc do zwyczajów, wierzę, że warte wspomnienia jest to, iż 1. listopada jest dniem wolnym od pracy. Dlatego wielu ludzi podróżuje, często daleko, by odwiedzić groby rodziny. Tam zapalają znicze, dekorują groby kwiatami i modlą się za dusze zmarłych.

Ponadto 2. listopada jest również świętem kościelnym. Zwany jest Dniem Zadusznym lub Zaduszkami i nie jest zbyt popularny w Polsce. Może to być spowodowane faktem, że dzień ten nie jest wolnym dniem. Oryginalnie miał być dniem przeznaczonym na wspominanie ukochanych osób, które już odeszły z tego świata. Katolicy idą do kościoła i modlą się za wszystkie dusze ludzi, których nie ma już pośród żywych, a którzy nie weszli jeszcze do raju tylko pozostają w czyśćcu.

Konkludując, Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny są świętami refleksji i zadumy nad tymi, którzy odeszli. Obchodzone głównie pośród katolików, uznawane jest także przez wyznawców innych religii.

Podobne wypracowania do Holidays in Poland - customs of the All Saints' Day in Poland. Description - Święta w Polsce - tradycje święta Wszystkich Zmarłych w Polsce