Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

If you could spend a day with anyone you want, who would you spend it with and why? - Jeśli mógłbyś spędzić dzień z kimkolwiek chcesz, kto by to był i dlaczego?

Walt Disney was one of the greatest producers in the history. 'The little mermaid' was the first movie I have ever seen. I was growing up watching – just like million other kids in the world - Mickey Mouse and Donald Duck. I dreamed about visiting Disneyland. If I could spend a day with anyone I want, I would  beyond any doubt choose Walt Disney.

He was born in 1901 as a first child of Elias and Flora Disney in a northwest side of Chicago. His father was half Irish, half Canadian. Elias Disney came to United States to seek for gold in California. Although he didn’t find anything in the west side, he found a wife in a small city of Kansas, where they get married. The Disneys moved together to Chicago.

When Walt was a child, he used to draw a lot. His another hobby was… watching trains! No one actually knows why the small boy was so keen on it. If I ever had a chance to meet him, I would definitely ask about the story behind it.

Walt Disney opened his own business as a young man without any experience. It’s worth mentioning that except for drawing and driving ambulance he did not have any 'real' profession. He left school at the age of sixteen because he wanted to join the U.S army. As the army had rejected him because he was under-age, he decided to join the Red Cross. They sent him to France and this is where  young Disney spent I World War.

His life attitude explains why his movies are so warm and full of charm. Beside great imagination, Disney had a big hearth and this is the main secret of his huge success, I guess. If I could spend a day with Walt Disney, obviously I would like to ask him either to go on trip to one of the famous amusement parks or what is his personality like and get to know Disney's receipt for life. 

Disney has got an amazing talent and some people think this is why he was so special. In my opinion the reason why he became a legend is very simple: everything that he has ever done came from his hearth. His right motivation helped him to achieve all the goals and to keep going even when it was really hard. This is why I would love to meet him. One of my first questions would be: where does your strength to keep not giving up and follow your dreams until the moment when they became true come from? The other question would be about his inspirations for my favorite cartoon, namely - Mickey Mouse.

Nowadays Disney studio is not the same. Animations are made by thousands of computers, movies don't represent the same values as they used to. It’s hard to believe that the founder of the company which has 32 milliards dollars profits every year, was a child of the poor immigrants. Considering the fact that the first few years of Disney’s studio did not bring any profits, it seems almost impossible that the Disney empire became the measure of success and was the leading producer of family entertainment by early sixties. Unfortunately, in 1966 Walt Disney died because of a lung cancer. The last production in which he was participating was 'The Jungle Book'.

According to what I think, Hollywood suffered a great loss after it had lost such a great man and artist. I wish I had a chance to talk to him, to spend with him not even a day – one hour would be enough to see all of the magic he tried to put into his productions. As aforesaid his life stands for a proof for the strength of his personality and – as it has already been said - for Walt Disney every single defeat was just another step to success. Although I never met Walt Disney and probably won't, he was someone really special to me. His works influenced my attitude and built an important part of my character. This is why, if I could spend a day with anyone I want, it would be Walt Disney.

Tłumaczenie

Walt Disney był jednym z najlepszych producentów w historii. „Mała syrenka” była pierwszym filmem rysunkowym, jaki kiedykolwiek widziałam. Dorastałam – tak jak miliony dzieci na świecie - oglądając Myszkę Miki i Kaczora Donalda. Marzyłam o wizycie w Disneylandzie. Gdybym mogła spędzić dzień z kimkolwiek bym chciała, nie ulega żadnej wątpliwości, że wybór padłby właśnie na Walta Disneya.

Urodził się w 1901 roku, jako pierwsze dziecko Eliasa i Flory Disneyów, w północnej części Chicago. Jego ojciec był pół Irlandczykiem, pół Kanadyjczykiem. Elias Disney przybył do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu kalifornijskiego złota. Mimo że niczego na zachodnim wybrzeżu nie znalazł, to odnalazł tam żonę w małym miasteczku w stanie Kansas i tam też ją poślubił. Disneyowie przeprowadzili się do Chicago.

Kiedy Walt był dzieckiem, uwielbiał rysować. Innym jego hobby było... oglądanie pociągów. Nikt tak naprawdę nie wie, dlaczego mały chłopiec miał na tym punkcie takiego bzika. Gdybym kiedykolwiek miała okazję go spotkać, definitywnie zapytałabym, jaka co kryło się za jego zainteresowaniem.

Walt Disney otworzył swój pierwszy biznes jako młody człowiek bez żadnego doświadczenia. Warto wspomnieć, że oprócz rysowania i prowadzenia karetki, nie miał żadnego „prawdziwego” zawodu. Porzucił szkołę w wieku szesnastu lat, marzył o wstąpieniu do amerykańskiej armii. Kiedy wojsko odrzuciło jego kandydaturę ze względu na to, że był nieletni, zdecydował dołączyć do Czerwonego Krzyża. Wysłano go do Francji i to tam właśnie młody Disney spędził I wojnę światową.

Jego życiowa postawa wyjaśnia, dlaczego jego filmy przepełnia ciepło i urok. Poza ogromną wyobraźnią Disney miał wielkie serce i podejrzewam, że to ono stanowi klucz do jego wspaniałego sukcesu. Gdybym mogła spędzić z nim jeden dzień, oczywiście poprosiłabym o wizytę w którymś z parków rozrywki. Jednakże to jego osobowość i przepis na życie najbardziej mnie fascynują.

Disney otrzymał niezwykły talent i niektórzy myślą, że właśnie to czyni go takim szczególnym. Moim zdaniem powód, dla którego stał się legendą, jest bardzo oczywisty: wszystko, co w życiu zrobił, pochodziło z serca. Jego motywacja pomogła mu osiągnąć wyznaczone cele i nie poddawać się nawet wtedy, gdy bywało bardzo ciężko. To dlatego tak bardzo chciałabym go spotkać. Jednym z moich pierwszych pytań byłoby: „Skąd czerpał pan siłę, by wciąż iść do przodu i podążać za swymi marzeniami, aż do momentu, gdy się one sprawdzały?”. Zaraz potem chciałabym się dowiedzieć, co zainspirowało go do stworzenia mojej ulubionej kreskówki, mianowicie – Myszki Miki.

Dziś studio Disneya to już nie to samo. Animacje robione są na tysiącach komputerów, a filmy nie przedstawiają tych samych wartości, co kiedyś. Trudno uwierzyć, że założyciel firmy, która obraca rocznie 32 miliardami dolarów zysku, był dzieckiem z biednej rodziny imigrantów. Biorąc pod uwagę fakt, że w pierwszych latach studio Disneya nie przyniosło żadnych zysków, wydaje się prawie niemożliwe, że do wczesnych lat sześćdziesiątych królestwo Disneya stało się miarą sukcesu i wiodącym producentem rozrywki rodzinnej. Niestety w 1966 Walt Disney zmarł z powodu raka płuc. Ostatnia produkcja, nad którą czuwał, to „Księga Dżungli”.

Według mnie, Hollywood straciło naprawdę wiele w momencie, gdy odszedł Disney. Chciałabym mieć szansę z nim porozmawiać, spędzić z nim nawet nie dzień – godzina byłaby wystarczająca, by zobaczyć całą tę magię, którą próbował przenieść do swoich dzieł. Mimo że nigdy nie spotkałam Walta Disneya i pewne go już nie spotkam, był on dla mnie kimś szczególnym. Jego prace wpłynęły na moją postawę i ukształtowały część charakteru. To właśnie

dlatego gdybym mogła spędzić dzień, z kim tylko bym chciała, to jasne, że wybrałabym Walta Disneya.

Podobne wypracowania do If you could spend a day with anyone you want, who would you spend it with and why? - Jeśli mógłbyś spędzić dzień z kimkolwiek chcesz, kto by to był i dlaczego?