Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

A review of a Polish film that you would recommend to a foreign friend ('Katyń' Wajda) - Recenzja polskiego filmu z rekomendacją dla przyjaciela z zagranicy („Katyń” Wajda)

Katyń, Andrzej Wajda, review, film

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Have you wondered if there are films, that one nation considers as masterpieces and others do not even know they exist? For Poles, there are several of those. There is one particular movie, though, that deserves extraordinary attention. It is 'Katyń' by Andrzej Wajda.

Firstly, let's take a closer look at the main plot. The story begins when the Soviet army strikes Poland during World War II. Many Polish officers are being captured and sent to prisoners camps in Soviet Union. The film shows the cruelty of the war from the viewpoint of wives of the arrested officers. It also reveals the sad truth about what had happened to Polish soldiers back in 1940 in the camps of Katyń, Charków and Miednoje.

Furthermore, the screenplay, based on true story, is austere and straight. The characters are expressive and authentic. Actors' play shows no sign of artificiality, even in death scenes which are extremely demanding to perform. Moreover, the costumes have been chosen so accurately that the picture got The European Film Award for that.

What is predominantly important is the message of the movie. Its goal is to enlighten the world on the real course of World War II's Soviet actions towards the Polish nation. Showing the disastrous feelings of loosing loved ones...

Tłumaczenie

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, czy są filmy, które jeden naród uważa za wielkie dzieła, a inni nie mają nawet pojęcia o ich istnieniu? Dla Polaków jest kilka takich. Jeden film zasługuje jednak na specjalną uwagę. Jest to „Katyń” Andrzeja Wajdy.

Po pierwsze przyjrzyjmy się głównemu wątkowi. Historia zaczyna się, kiedy sowiecka armia atakuje Polskę podczas drugiej wojny światowej. Wielu polskich oficerów zostaje aresztowanych i wysłanych do obozów jenieckich w Związku Radzieckim. Film ukazuje okrucieństwo wojny z perspektywy żon pojmanych żołnierzy. Odkrywa także smutną prawdę o tym, co stało się z polskimi żołnierzami w 1940 r. w obozach w Katyniu, Charkowie i Miednoje.

Co więcej, scenariusz oparty na faktach jest surowy i prosty. Bohaterowie są wyraziści i autentyczni. Gra aktorów nie ma cienia sztuczności, nawet w scenach śmierci tak trudnych do zagrania. Ponadto kostiumy dobrano tak trafnie, że film dostał za nie Europejską Nagrodę Filmową.

Co jest szczególnie ważne, to przekaz filmu. Jego celem jest uświadomić świat o prawdziwych działaniach Sowietów w stosunku do Polaków podczas drugiej wojny. Pokazując straszliwe uczucia po stracie ukochanych osób na wojnie, porusza nawet najtwardszych. Realia egzystencji pod niemiecką i sowiecką okupacją są w stanie dotknąć serc i wyzwolić prawdziwy strach i współczucie. Film ocieka patosem, to fakt. Niemniej jednak jego znaczenie historyczne i polityczne jest niezaprzeczalne. Pozwólmy głuchej ciszy w kinach po ostatniej scenie bronić wartości i znaczenia tego dzieła.

Podsumowując, poleciłabym „Katyń” każdemu cudzoziemcowi ze względu na jego walory artystyczne i szczególnie ważne znaczenie dla narodu polskiego. Czas spędzony na jego oglądaniu nie jest stracony. Przeciwnie, uświadamia widzowi, jak bardzo okrutny i nieludzki może być drugi człowiek.

Podobne wypracowania