Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Living in a flat or in a house? Essay - Mieszkanie w bloku czy w domu? Rozprawka

Of course both options have their advantages and disadvantages. First of all, flat is much cheaper in maintenance because you don't have to use so much energy and electricity. It is also easier to keep the flat clean, because tiding it up takes less time. Flat is even better, when you live alone. It could be difficult to look after a house having only one salary and clean it all alone too. On the other hand you have less privacy if you live in a flat. Blocks of flats usually have rather thin walls, so you have to be careful with loud sounds otherwise you can disturb your neighbours. Your loud neighbours can also disturb you, what is also a significant disadvantage. In addition, if your neighbours were nosy, it would be easier for them to hear what you do or observe who visits you.

Living in a house is much better when you care about your privacy. You are separated from the neighbours with a fence. Houses' walls are thicker and you don't share them with neighbours, so you can turn on the radio or television louder and you don't disturb anyone plus no one disturbs you either. What is more, nobody can hear what you do or what you're talking about at the moment. Of course living in a house is better when you live with your family or friends, because they can help you to maintain it and you don't feel so lonely living on such a big surface. Another big advantage of living in a house is that you have your own yard which you don't share with your neighbours, so you can do whatever you want there. You can keep plants, make a pitch or playground and no stranger can enter it.

To sum up, I would like to live in a house rather than in a flat. I value my privacy and ability to do what I want to very much. I hope I would be able to have enough money to afford a house in the future.

Tłumaczenie

Oczywiście obie opcje mają swoje zalety i wady. Przede wszystkim mieszkanie jest znacznie tańsze w utrzymaniu, ponieważ nie zużywa się tak dużo energii i elektryczności. Łatwiejsze jest także dbanie o mieszkanie, ponieważ sprzątanie go zajmuje mniej czasu. Mieszkanie jest nawet lepsze, gdy się mieszka samemu. Mogłoby być trudne utrzymywać dom tylko z jednej pensji i sprzątać go zupełnie samemu. Z drugiej strony, ma się mniej prywatności mieszkając w mieszkaniu. Bloki zazwyczaj mają raczej cienkie ściany, więc trzeba uważać, by nie zachowywać się za głośno, ponieważ można wtedy przeszkadzać sąsiadom. Głośni sąsiedzi mogą także przeszkadzać tobie, co także jest znaczącym minusem. W dodatku, jeśli sąsiedzi byliby wścibscy, w bloku byłoby im łatwiej słyszeć, co robisz lub obserwować, kto cię odwiedza.

Mieszkanie w domu jest dużo lepsze, gdy zależy ci na prywatności. Jest się oddzielonym od sąsiadów płotem. Ściany domu są grubsze i nie dzieli się ich z sąsiadami, więc można włączyć radio lub telewizor głośniej, nikomu przy tym nie przeszkadzając i nikt także nie przeszkadza nam. Co więcej, nikt nie może usłyszeć, co robisz albo o czym w danym momencie rozmawiasz. Oczywiście mieszkanie w domu jest lepsze, gdy się mieszka z rodziną lub przyjaciółmi, ponieważ mogą oni pomóc w jego utrzymaniu i nie czujesz się samotny mieszkając na takiej dużej powierzchni. Jeszcze jedną ogromną zaletą mieszkania w domu jest to, że ma się własne podwórko, którego nie dzieli się z sąsiadami, więc można na nim robić cokolwiek się zechce. Można posadzić rośliny, zrobić boisko lub plac zabaw i nikt obcy nie może tam wejść.

Podsumowując, wolałabym mieszkać raczej w domu niż w mieszkaniu. Wysoko cenię sobie prywatność i możliwość robienia tego, co chcę. Mam nadzieję, że będę w stanie mieć wystarczająco pieniędzy, by pozwolić sobie na dom w przyszłości.

Podobne wypracowania do Living in a flat or in a house? Essay - Mieszkanie w bloku czy w domu? Rozprawka