Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

A description of a day at school - Opis dnia w szkole

day at school, my day at school

On Monday I begin my classes at 8 AM. I get to school by bus. I wait for my friend near the bus stop and we go together to the school. My first lesson is geography. I like it very much, however, I find it difficult to concentrate at such an early hour of the day. I am still very sleepy. Usually we read a fragment from the textbook, then we talk about it and make notes.

The next lesson is mathematics. It takes place in a different building. Because of the fact that between geography and maths there is only a short five minute break, we must hurry. My math teacher is a punctual person and he doesn't like when somebody is late. After mathematics we have a  ten minute break. During the break we usually try to remind ourselves, what the last history lesson was about. At the beginning of every history classes our teacher asks a person to summarize the previous topic. Then the teacher introduces the present lesson. Our history teacher speaks in a very slow and in a monotonous way. I think it is the most boring hour of the day.

After history there is a long break. During this break I go to a school canteen with my friends. We eat our lunch and talk about the past weekend. When the bell rings, we go back to the classroom. We have Polish classes. This is my favourite subject. Mr Kowalski is an extraordinary teacher and each and every lesson is unusual and interesting. After Polish classes we go to the gym –  we play volleyball or basketball. After the game we are really exhausted. We buy a lemonade in our school shop. During this time we frequently argue about the game. For example, we argue about the fouls or about who should have won the game. Finally, I have my last lesson, English. I enjoy English, but I’m so tired that I can only think of going home. For it is the last lesson, it seems to be the longest one. I finish school at 2 PM. I say goodbye to my friends and go home.

Tłumaczenie

W poniedziałek zaczynam lekcje o 8.00. Jadę do szkoły autobusem. Czekam na przyjaciela niedaleko przystanku i razem idziemy do szkoły. Pierwsza lekcja to geografia. Bardzo lubię geografie, ale trudno jest mi się skoncentrować o tak wczesnej porze dnia. Wciąż jestem bardzo śpiąca. Zazwyczaj czytamy fragment z podręcznika, a następnie omawiamy go i robimy notatki.

Następnym przedmiotem jest matematyka. Zajęcia mamy w innym budynku. Ponieważ między geografią a matematyką jest tylko krótka, pięciominutowa przerwa, musimy się spieszyć. Mój nauczyciel matematyki jest punktualną osobą i nie lubi, kiedy ktoś się spóźnia. Po matematyce mamy dziesięć minut przerwy. Podczas tej przerwy zazwyczaj próbujemy sobie przypomnieć, o czym była ostatnia lekcja historii. Na początku każdej lekcji historii nasz nauczyciel prosi jakąś osobę o streszczenie poprzedniego tematu. Następnie nauczyciel przedstawia lekcje. Nasz nauczyciel historii mówi w sposób powolny i monotonny. Dla mnie to najnudniejsza godzina w ciągu dnia.

Po historii jest długa przerwa. Podczas tej przerwy idę z przyjacielem do szkolnej stołówki. Jemy lunch i rozmawiamy na temat minionego weekendu. Kiedy dzwoni dzwonek, wracamy do klasy. Mamy lekcje polskiego. To mój ulubiony przedmiot. Pan Kowalski to nadzwyczajny nauczyciel i każda lekcja jest niezwykła i ciekawa. Po lekcji polskiego idziemy na salę gimnastyczną. Podczas zajęć z wychowania fizycznego gramy w siatkówkę albo koszykówkę. Po grze jesteśmy wykończeni. Idziemy do naszego szkolnego sklepu na lemoniadę. W tym czasie często kłócimy się na temat gry. Na przykład kłócimy się o faule albo o to, kto powinien był wygrać grę. W końcu mam ostatnią lekcję – angielski. Lubię angielski, ale jestem tak zmęczona, że myślę tylko o powrocie do domu. Ponieważ to ostatnia lekcja, wydaje się być najdłuższa. Kończę zajęcia o 14.00. Żegnam się z przyjaciółmi i wracam do domu.

Podobne wypracowania do A description of a day at school - Opis dnia w szkole