Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Description of a dream garden - imagine that you are an architect, your task is to design a fantasy garden - Opis wymarzonego ogrodu - wyobraź sobie, że jesteś architektem, masz za zadanie zaprojektować baśniowy ogród

This garden is a place made especially for the children. It is a place so pleasant and beautiful that everyone loves to spend time there.

The garden is full of flowers. There are lots of rosebushes. The roses are planted in the way that the bushes form the letters of the English alphabet. Each letter has its own colour. All in all, there are 26 rosebushes and 26 colours of the roses. The bushes are arranged in a special way. The 'letters' form word  and the words are arranged in the way that they look like a crossword or a Scrabble game. In the future new rosebushes may be added what will make the crossword bigger.

In the middle of the garden there is a big fountain. It is made of white stone and is very smooth and nice to the touch. However, there is no water in the fountain but pink, bubble-gum flavoured soda instead. If someone gets thirsty they may simply sit by the fountain and drink from it. On the top of the fountain there is a special machine that makes big and small soap bubbles, which are spread all over of the garden by a light breeze.

There are statues made of chocolate in the corners of the garden. The statues are very modern and no one really knows what they represent, even the artists that have made them. Each statue is made of a different material: the statue on the north side of the garden is made of milk chocolate, the one in the south of dark chocolate, the statue in the west is made of white chocolate and the one in the east – of chocolate with hazelnuts. Whenever someone craves for  chocolate, they may break off a piece of one of the statues.

There is also a giant couch in the garden. It is very soft and comfortable. It is an ideal place to rest, read books or magazines and to talk with your friends. It may also serve as a bed where you can take a nap on a sunny day.

To sum up, this garden is a great place to spend time with your friends and enjoy yourself.

Tłumaczenie

Ten ogród to miejsce stworzone specjalnie dla dzieci. To miejsce jest tak przyjemne i piękne, że wszyscy uwielbiają spędzać tam czas.

Ogród jest pełen kwiatów. Jest tam wiele krzewów różanych. Róże są posadzone w taki sposób, że krzewy tworzą litery angielskiego alfabetu. Każda litera ma swój kolor. Razem jest 26 krzewów i 26 kolorów róż. Krzewy są ułożone w specjalny sposób. „Litery” tworzą słowa, a słowa są ułożone w taki sposób, by wyglądały jak krzyżówka lub plansza do gry w „Scrabble”. W przyszłości można dodać więcej krzewów i powiększyć krzyżówkę.

Na środku ogrodu znajduje się duża fontanna. Jest zbudowana z białego kamienia i jest bardzo gładka i miła w dotyku. Jednakże nie ma w tej fontannie wody, ale różowy napój o smaku gumy do żucia. Jeśli komuś chce się pić, może po prostu usiąść przy fontannie i się z niej napić. Na szczycie fontanny znajduje się specjalna maszyna, która robi duże i małe bańki mydlane, rozsiewane po całym ogrodzie przez delikatną bryzę.

W narożnikach ogrodu znajdują się pomniki zrobione z czekolady. Pomniki są bardzo nowoczesne i nikt tak naprawdę nie wie, co przedstawiają, nawet artyści, którzy je wykonali. Każdy pomnik jest zrobiony z innego tworzywa: pomnik na północnej stronie ogrodu jest wykonany z czekolady mlecznej, ten na południu z czekolady gorzkiej, pomnik na zachodzie zrobiony jest z czekolady białej, a ten na wschodzie – z czekolady z orzechami laskowymi. Kiedy tylko ktoś ma przemożną ochotę na czekoladę, może oderwać kawałek jednego z pomników.

W ogrodzie znajduje się też olbrzymia kanapa. Jest bardzo miękka i wygodna. To idealne miejsce, by odpoczywać, czytać książki lub czasopisma i rozmawiać z przyjaciółmi. Może również służyć jako łóżko, na którym można się zdrzemnąć w słoneczny dzień.

Podsumowując, ten ogród to świetne miejsce do spędzania czasu z przyjaciółmi i dobrej zabawy.

Podobne wypracowania do Description of a dream garden - imagine that you are an architect, your task is to design a fantasy garden - Opis wymarzonego ogrodu - wyobraź sobie, że jesteś architektem, masz za zadanie zaprojektować baśniowy ogród