Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Work and duties: description of a picture - Praca i obowiązki: opis obrazka

job, problems, feelings, picture, description, picture description

Exemplary questions:

What/who can you see in the picture? What kinds of feelings accompany this person? What kind of a situation may be presented here? (What happened/is happening?) What kind of a story may be connected to it? Where is the scene taking place? What is its meaning?

Exemplary answer:

In the picture, I can see a man with numerous colourful post-its on his face. In his hand, he's holding a mobile phone. His other hand is raised, which gives the viewer an impression that the man is really busy. He probably has no time for anything, his phone keeps ringing, and people come to him and want things done. The plain old 24-hour day is far too short to see all the things to the end.

He's wearing a blue shirt and a blue and white tie. The man is probably an employee of a company that is related to show-business. He has to work long hours, he has to do his tasks in less than no time and he has to do it perfectly. The multitude of his responsibilities overpowers him. He feels helpless and weak. Everything that he is asked for has to be done on short notice. There's a huge pressure brought to bear on him. He probably feels lost and diffident.

He might have been imposed with a heavy burden of finishing a project for the company and left all alone with this. He surely wishes he could get some help from his colleagues, as he is swamped with work.

Tłumaczenie

Przykładowe pytania:

Co/kogo widzisz na obrazku? Jakie uczucia towarzyszą tej osobie? Jaka sytuacja może być tutaj zaprezentowana? (Co się stało/dzieje?) Jaka historia może się z nim wiązać? Gdzie odbywa się scena? Jaki ma sens?

Przykładowa odpowiedź:

Na zdjęciu widzę człowieka z licznymi kolorowymi karteczkami na twarzy. W ręku trzyma telefon komórkowy. Jego druga ręka jest podniesiona, co sprawia wrażenie, że człowiek ten jest bardzo zajęty. Pewnie nie ma czasu na nic, jego telefon dzwoni, a ludzie przychodzą do niego i chcą wiele rzeczy. Zwykły, staromodny 24-godzinny dzień jest zbyt krótki, aby doprowadzić wszystkie rzeczy do końca.

Ma na sobie niebieską koszulę i niebiesko-biały krawat. Jest prawdopodobnie pracownikiem firmy, która jest związana z show-biznesem. Musi pracować długie godziny, musi wykonać swoje zadania w mig i to doskonale. Mnogość jego obowiązków obezwładnia go. Czuje się bezradny i słaby. Wszystko, o co jest proszony, musi być zrobione „na wczoraj”. Wywierana jest na nim ogromna presja. Pewnie czuje się zagubiony i niepewny.

Mógł zostać obciążony ukończeniem projektu dla firmy i pozostawiony z tym samemu sobie. Z pewnością chce uzyskać pomoc od kolegów, gdyż jest zawalony pracą.

Podobne wypracowania do Work and duties: description of a picture - Praca i obowiązki: opis obrazka